Menu

HYPO 16.00

Top novinky verzie 16.00

>

Výstup pre nájom pozemkov

Nový typ výstupu Vám zjednoduší prácu pri vytváraní čoraz viac požadovaného druhu posudku- stanovenie VŠH nájmu pozemku.
>

Jednotková rekapitulácia

V infopaneli a v Závere nájdete informačné údaje o všeobecnej hodnote na mernú jednotku.
>

Kopírovanie polohovej diferenciácie stavieb

V polohovej diferenciácii stavieb sme umožnili kopírovanie kategórií medzi skupinami.
>

Preberanie koeficientov polohovej diferenciácie v pozemkoch

Obľúbená funkcia Dotiahni pribudla aj do pozemkov.Táto funkcia Vám výrazne ušetríte prácu a čas, ak máte v posudku viac pozemkov. Spolu s popismi dotiahne samotné koeficienty ako aj ich hraničné hodnoty.
>

Automatické dokreslenie prvku podľa zadanej kóty

V Hypocade Vás tiež čaká veľké vylepšenie: program automaticky dokreslí prvok podľa zadaného rozmeru- začnite kresliť murivo alebo priečku, na klávesnici zadajte rozmer a potvrdte enter a prvok sa dokreslí na požadovanú veľkosť.
>

Kreslenie stĺpového nosného systému

Po zadaní rozmerov stĺpov, vzdialenosti medzi stĺpami a hrúbky čiary Vám program automaticky vykreslí celú modulovú osnovu. Túto novinku nájdete v Hypocade v Stavebných prvkoch pod názvom Modulová osnova.
>

Vlastná mriežka vo výkrese

Ak ste zvyknutí na pomocnú mriežku vo výkrese, tak v novej verzii Vás iste poteší možnosť nastaviť si vlastnú mriežku. Mriežka má dva druhy čiar- hrubšie a tenšie a samozrejme stále je tu možnosť mriežku úplne vypnúť.
>

Vylepšené kreslenie dvier

Priamo pri kreslení dvier si môžete vybrať smer otvárania a orientáciu dvier pohybom myšky. Nemusíte sa zakaždým presúvať do horného menu.

Ostatné novinky verzie 16.00

 • Pripravili sme nový špeciálny typ výstupu pre nájom pozemkov
 • Do výstupu sme pridali voliteľnú rekapituláciu výnosovej hodnoty
 • V programe nájdete jednotkovú rekapituláciu- informačný údaj o všeobecnej hodnote na mernú jednotku 
 • V Závere sme pridali popis ku zvolenej metóde Nájmu pozemkov
 • Ku každému koeficientu polohovej diferenciácie v pozemkoch sme pridali možnosť popisu
 • Umožnili sme doťahovanie koeficientov polohovej diferenciácie medzi pozemkami 
 • Do popisového formuláru sme pridali ďalšiu možnosť na pridanie nesformátovaného textu- pomocou pravého tlačítka myši  
 • Zjednodušil sme formulár Nastavenia programu 
 • V metóde polohovej diferenciácie sme pridali možnosť kopírovania kategórii polohovej diferenciácie medzi skupinami  
 • Pridali sme údaj o výnosovej hodnote stavby do infopanela  
 • Umožnené doťahovanie zadávateľa z úvodného wizardu do Titulnej strany 
 • HypoCad: možnosť nastavenia vlastnej pomocnej mriežky na výkrese 
 • HypoCad: Automatické dokreslenie muriva/ čiary/ kóty podľa zadaného rozmeru
 • HypoCad:Presunuli sme ikonku Zoskupiť objekty do časti Všeobecné
 • HypoCad: Kreslenie stĺpového nosného systému
 • Obmedzili sme zadávanie úrokovej mier vo vecnom bremene a v nájme pozemku na dve desatinné miesta
 • Pridali sme mäkkú kontrolu na nulovú hodnotu v odhade bežnej straty vo vecnom bremene
 • Zmena textu hlášky: V posudku sa nachádzajú vypočítané metódy bez objektov, preto nie je požné vytvoriť výstup podľa určenej osnovy
 • HypoCad: priamo pri kreslení dvier si môžete vybrať smer otvárania a veľlkosť otvoru    
 • HypoCad: hromadná zmena hrúbky muriva
 • HypoCad: Presun ikoniek Text a Tabuľka z hornej nástrojovej lišty do ľavého menu  
 • HypoCad: guma v obrázku 
 • HypoCad: Označenie výberu aj za hranice výkresu
 • HypoCad: Pridali sme ikonu Pomocník do nástrojovej lišty    
 • Vylepšená tabuľka Zoznam parciel
 • Vylepšené rozbaľovacie menu na výber typu pozemku
 • Pridali sme kontrolu na typ pozemku
 • Zmenili sme názov popisových formulárov pre     
 • Aktualizovali sme Help tak, aby ste v ňom našli všetky aktuálne informácie.  
 • Zjednotili sme vizuál tabuliek vo výstupe pre poškodené a nedkončené stavby
 • Vylepšená tabuľka vo výstupe pre rekapituláciu VŠH bytov
 • Úpravy vo výstupe – odstránili sme nadbytočné nadpsiy a medzery
 • Formulár Titulná strana si drží rozdelenie okna aj po opätovnom otvorení
 • Ak je zapnuté zobrazovanie odseku, tak ostane zapnuté aj po opätovnom otvorení popisového formuláru
 • K rozbaľovaciemu menu Použi starší posudok sme pridali Nadpis Rok posudku 
 • Ak nie je pozemok hodnotený podľa vyhlášky 213, objaví sa kontrolná hláška 
  [V] Zmenili sme znenie nastavenia na Kontrolovať aktulizácie pri štarte programu 
 • Z formuláru Nastavenia sme odstránili časť Adresár aplikácie WinWord 
 • Usporiadali sme Vyhlášky a Zákony podľa rokov 
 • Obrázok bez textu sa zobrazuje vo výstupe
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty