Menu

HYPO 17.00

Top novinky verzie 17.00

>

Porovnávacia metóda pre byty - Inzeráty Online

Výrazne uľahčenie práce v porovnávacej metóde Vám poskytne táto nová funkcia. Stačí jeden klik a všetky potrebné údaje o porovnateľných nehnuteľnostiach (cena, výmera, popis) sú automaticky vyplnené.
>

Podiel bytu/nebytu k pozemku

Už viac nemusíte ručne počítať podiel zo spoluvlastníckeho podielu pozemku. Program to po zadaní podielov urobí za Vás.
>

Oblúkové murivo

Dočkali ste sa. V module HypoCad môžete kresliť už aj oblúkové murivo pre priečky a obvodové murivo.
>

Posuvné dvere

K ostatným druhom dvier pribudli aj dvere posuvné vo všetkých potrebných variáciach- vnútorné, vonkajšie, jednokrídlové aj dvojkrídlové.
>

Automatické dokreslenie prvku podľa zadanej kóty (od verzie 16.00)

V Hypocade je už od verzie 16.00 veľké vylepšenie: program automaticky dokreslí prvok podľa zadaného rozmeru.

Ostatné novinky verzie 17.00

 • Do výnosovej metódy pozemkov boli pridané tlačítka doporučené úrokové miery, výpočet zaťaženia daňou a sadzby ECB
 • Východisková hodnota v infopaneli je uvádzaná pre poškodenú alebo nedokončenú stavbu
 • V Závere sme pridali k dátumu vykonania kalendárik
 • Zo záverečnej časti výstupu bolo odstránené číslovanie kapitol, z dôvodu zosúladenia s vyhláškou
 • Vylepšená tabuľka polohových koeficientov pri pozemkoch- zlúčené bunky, popis kurzívou
 • Zmena názvu druhej kapitoly posudku v súlade s vyhláškou na Stanovenie východiskovej a technickej hodnoty
 • Nové, modernejšie pozadie a sfarbenie programu
 • Zmena názvu Archivácia na Správa posudkov  
 • Lesný pozemok v ZÚO je vždy uvedený v m2, zatiaľ čo les je uvedený v ha
 • V závere sme zmenili dátum vypracovania na dátum vykonania
 • Odstránená chyba v databáze vlastných RU
 • Vecné bremeno/ právo- odstránená nadbytočná hláška
 • Odstránili sme problém so samovoľne sa  meniacim fontom písma v Úvode
 • Analytická metóda- opravené nesprávne zobrazovanie minimálnej, priemernej a maximálnej životnosti
 • Doplnený chýbajúci popis pri rodinnom dome s viacerými prístavbami
 • V analytickej metóde sme opravili formulár výber životnosti tak, aby aj po opätovnom otvorení bola označená zvolená životnosť
 • Súčasťou zálohovania u užívateľov je aj databáza Hypotexty
 • HypoCad: opravené nesprávne vykresľovanie rohov.
 • HypoCad: užívateľom nastavená veľkosť okna drží svoj rozmer aj po opätovnom otvorení programu  
 • HypoCad: upravená ikona Nastavenia 
 • HypoCad: odstránili sme viacnásobnú otázku o zmene hrúbky muriva pre jeden alebo všetky druhy muriva 
 • Pri napaľovaní posudku na CD sme umožnili pridať viac príloh naraz  
 • Aktualizovali sme Help tak, aby ste v ňom našli všetky aktuálne informácie  
 • Úpravy vo výstupe – odstránili sme nadbytočné nadpisy a medzery
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty