Menu

HYPO 17.50

Top novinky verzie 17.50

>

Kombinácia dokončenosti a poškodenosti

Ohodnocujete stavby, v ktorých potrebujete zohľadniť poškodenosť aj nedokončenosť? V novej verzii môžete označiť v prípade stavieb oba parametre (nedokončená stavba, poškodená stavba). Program to automaticky zohľadní pri výpočte východiskovej aj technickej hodnoty.
>

Automatická aktualizácia programu

Nebaví Vás čakať na nové verzie s malými opravami a prácne ich inštalovať? HYPO si automaticky skontroluje či pracuje so správnou verziou a následne si ju aktualizuje. Bez potreby samostatnej inštalácie.
>

Jednoduchší prístup k licenciám

Skončila Vám licencia a nechcete čakať na DVD, ktoré zasielame poštou? V týchto dňoch sme Vám doručili zásielku s Vašim licenčným číslom. Po jeho zadaní do programu si bude HYPO automaticky overovať správnosť licencie a verziu si jednoducho stiahnete z internetu.

Ostatné novinky verzie 17.50

 • 17.50.008: Opravená chyba, ktorá mohla vo výstupe v metóde polohovej diferenciácie zväčšiť fonty.
 • 17.50.007: Opravená chyba týkajúca sa výnosovej metódy v pozemkoch v prípade, ak ste pozemok mali rozdelený na viac parciel. Chyba sa prejavovala vo výstupe – nevypočítala sa VŠH po parcelách (vypočítaná bola výnosová aj všeobecná hodnota pozemku ale parcely sa už neprepočítali).
 • 17.50.007: V prípade nedokončeného bytu a použitia analytickej metódy program nesprávne určil technickú hodnotu.
 • Pri type úkonu “Doplnenie znaleckého posudku” nebol prenesený text k doplneniu do výstupu, aj keď ste ho zadali pri vytváraní posudku.
 • Pri používaní porovnávacej metódy a funkcie Inzeráty online mohol padnúť program na chybe, ak text inzerátu obsahoval znak mriežky.
 • MEMO: Opravená chyba, kedy pri Vyúčtovaní program nesprávne uvádzal MEMO – DEMOVERZIA.
 • Opravená chyba, ktorá súvisela s tým, že pri snahe otvoriť posudok s príponou .hyp dvojklikom, sa program HYPO snažil inštalovať verziu 16.xx.
 • MEMO: Opravená chyba, kedy nebolo možné posudku automaticky priradiť číslo a program bolo potrebné reštartovať.
 • Opravená chyba vo výstupe, kedy sa pri rodinných domoch v tabuľke podlaží nesprávne zaokrúhľoval Kzp.
 • Opravená chyba, ktorá súvisela so stavbami s rôznymi spoluvlastníckymi podielmi. Posledne zadaná stavba zmenila podiel všetkým predchádzajúcim. Chyba sa prejavovala len vo výstupe v rekapitulačnej tabuľke. V programe bol výpočet správny.
 • Opravili sme chybu, ktorá sa prejavovala tým, že sa Vám v priebehu práce s programom neotvoril Pomocník.
 • Opravená chyba pri vytváraní kópie z bytu do nebytu. Program pri vytváraní kópie neprenášal hodnoty v stĺpci stav na záložke Kv, poškodenosť a dokončenosť.
 • Opravená chyba, kedy program neprenášal do obsahu kapitolu Znalecká doložka.
 • HYPOCAD: Opravená chyba, kedy program Hypocad v priebehu práce (napríklad pri zadávaní textov) spadol na chybe 6669 a nebolo možné v ňom ďalej pracovať.
 • Opravená chyba súvisiaca s chýbajúcim popisom podlaží pri stavbách vo výstupe.
 • Opravená chyba „Emailová adresa nebola správna“, ktorá sa mohla objaviť pri potvrdení formulára Hypo funkcie –> Nastavenia.
 • Opravená chyba, ktorá sa zobrazila v prípade, ak ste zadávali vecné bremená a na karte Zistenie výhod ste nemali označené políčko “Jednoduché zadávanie”.
 • Opravená chyba, kedy si program nezapamätal označenie políčka „Po stlačení “Zruš” sa opýtaj, či to nie je omyl“ v Hypo funkcie -> Nastavenia (sekcia Program).
 • Opravená chyba, kedy sa Vám nepodarilo obnoviť zálohu v Obnove archívu.
 • Opravená chyba, ktorá spôsobovala pri rozdelení do skupín, že program rozhádzal poradie nájmu pozemkov vo výstupe aj v rekapitulačnej tabuľke vo výstupe.
 • Opravili sme chybu, kedy program v RU pri rodinných domoch pri balkónoch uvádzal nesprávne poradové číslo.
 • Opravená chyba, kedy sa veľkosť posudku po odobratí veľkých príloh nezmenšila na pôvodnú veľkosť.
 • Opravená chyba, ktorá Vám vo výstupe uvádzala prázdne riadky v tabuľke polohovej diferenciácie. Táto chyba sa prejavila v prípade, ak nebolo označené políčko v nastaveniach (Hypo funkcie -> Nastavenia výstupu)-  „Vypisovať popis zvolenej kategórie polohovej diferenciácie“.
 • Opravená chyba, kedy program mohol spadnúť na chybe pri zadávaní Závad. Chyba sa objavila pri kliknutí na záložku Bežný hrubý príjem. 
 • Opravená chyba,  súvisiaca s typom pozemkov Chmeľnica, vinica, ovocný sad. Program neumožňoval použiť metódu polohovej diferenciácie u tohto typu pozemkov.
 • 17.50.007: Zverejnené nové KCU na 3Q 2019 – 2,572.
 • 17.50.007: V kombinovanej metóde stavieb je umožnené zadávanie podielu pozemku percentom v tvare desatinného čísla.
 • MEMO (17.50.007): Spresnili sme zaokrúhľovanie DPH. Pri výpočte DPH je totiž potrebné vypočítanú daň orezať na tri des. miesta, následne zaokrúhliť na dve des. miesta na najbližší eurocent – do 0,005 nadol a od 0,005 vrátane nahor. Uvedené zaokrúhľovanie je nastavené podľa §26 odst. 3 Zákona o DPH.
 • 17.50.007: V prípade, ak používate veľké formuláre (Nastavenia-> “Použiť väčší formát formulárov”) mohli sa niektoré formuláre zobrazovať tak, že niektoré políčka boli prekryté.
 • MEMO (17.50.007): Pri práci v programe MEMO a zároveň vypnutom internete mohol niekedy program padnúť na chybovej hláške.
 • 17.50.007: Program dokáže spracovať do výstupu aj extrémne veľké posudky (napr. s viac ako 1 000 ohodnocovanými objektami).
 • Ak ohodnocujete len pozemky, tak vo výstupe sa zobrazí aj nadpis POZEMKY.
 • Zverejnené nové KCU na 2Q 2019 – 2,554.
 • V prípade, ak chcete ku vzorcom vkladať aj texty, ktoré môžu obsahovať čísla (napr. …byt na 4. poschodí…), použite na začiatok vlastnej poznámky symbol úvodzoviek. Takto vložená poznámka nebude zohľadnená vo výpočte.
 • V metóde polohovej diferenciácie pri pozemkoch je už možné na karte Koeficienty aj prepisovať hodnoty a nie je potrebné ich najskôr mazať. Prípadne využite číselník hodnôt cez ikonku s lupou, alebo pomocou klávesovej skratky 
 • HYPO aj MEMO si už pamätá poslednú pozíciu okien a v novej verzii sa vyhnete problémom s oknami, ktoré sa mohli otvárať aj mimo obrazovky.
 • Vylepšené zadávanie mesta a PSČ zadávateľa posudku – pri napísaní názvu mesta sa automaticky doplní PSČ. Toto PSČ sa dá prepísať a už sa ďalej zvolený názov mesta nemení.
 • V metóde polohovej diferenciácie pri pozemkoch je možné zadávať % z VHmj aj v tvare desatinných čísel.
 • V prípade, ak ohodnocujete viaceré spoluvlastnícke podiely na pozemku, nebude HYPO uvádzať vo výstupe celkovú výmeru ako násobok počtu spoluvlastníckych podielov. Následne aj všeobecná jednotková hodnota pozemku je pre zadávateľa zrozumiteľnejšia.
 • Úprava chýbajúcich medzier a medzier navyše vo výstupe – najmä pri časti vonkajších úprav.
 • Typ pozemku LES má výmery uvádzané v ha. Všetky ostatné typy pozemkov program uvádza v m2.  V prípade ak máte použitú kombináciu LES a iný typ pozemku – údaje bude program uvádzať v ha.
 • HYPOCAD: Okno s Hypocadom sa bude vždy otvárať ako maximalizované.

 

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty