Menu

HYPO 18.00

Top novinky verzie 18.00

>

Report s porovnateľným objektom v porovnávacej metóde

Používate v porovnávacej metóde bytov novinku Inzeráty online? Potrebujete všetky informácie a fotky porovnateľných objektov zahrnúť do posudku?  Všetky porovnateľné byty, ktoré ste použili v porovnávacej metóde (pomocou funkcie Inzeráty online) si môžete vo forme reportu vyexportovať buď priamo do príloh, alebo do Vami zvoleného priečinka (ako pdf alebo ako obrázok).

>

Poškodenosť aj pri vonkajších úpravách, studniach a plotoch.

Pri zadávaní vonkajších úprav, studní a plotov ste mali doteraz možnosť zadávať iba dokončenosť. Do novej verzie sme doplnili možnosť zadávať aj percento poškodenosti.

>

MEMO: Preddavok na znalečné

Potrebujete zaslať zadávateľovi posudku preddavkovú faktúru – preddavok na znalečné? Do MEMO sme doplnili možnosť zadať si výšku preddavku a následne vytlačiť novú tlačovú zostavu – Preddavok na znalečné.

Ostatné novinky verzie 18.00

 • 18.00.01 V prípade, ak máte v Nastaveniach označenú voľbu “Použiť väčší formát formulárov” mohlo sa Vám stať, že ste nevideli všetky políčka (napr. dokončenosť, poškodenosť) v studniach,vonkajších úpravách a plotoch.
 • 18.00.01 – MEMO – Upravili sme veľkosť okna Vyúčtovanie a preddavok. V programe MEMO ste nemuseli mať vždy zobrazený úvodný a záverečný text na karte Vyúčtovanie.
 • 18.00.01 – MEMO – Pri tlači Príjmového dokladu Vás program nebude zbytočne upozorňovať na tlač mimo okrajov a rovnako okraje príjmového dokladu budú zarovnané.
 • 18.00.01 V programe HYPO je v popisových poliach menu, ktoré vyvoláte pravým tlačítkom na myši, zobrazené v slovenskom jazyku.
 • 18.00.01 Pri zadávaní vzorcov sme vylepšili zadávanie bodky a to tak, že ak sa nachádza bodka vrámci textu, tak nebude nahrádzaná výrazom “0,”.
 • Štartovacia obrazovka a ikonka pre HYPO a MEMO má nový, modernejší vzhľad.
 • Typy úkonov pri vytváraní nového posudku sme zoradili podľa toho ako často sa používajú. Po novom teda najčastejšie typy úkonov nájdete navrchu.
 • Podhadzovanie čísla podlažia sa v HYPO javilo ako nelogické, najmä pri zadávaní podzemných podlaží. Čísla sa totiž podsúvali od 1,2… Pri nahadzovaní podlaží (napr. pri RD, chatách a garážach) sa zmenila logika zadávania. Pri podlažiach sa čísla budú podsúvať “odspodu – nahor” (napr. ak zadávate podlažia a začínate napr. 2. podzemným, HYPO  Vám bude podsúvať podlažia odspodku navrch, t.j. po 2. podzemnom podsunie 1. podzemné a následne pokračuje 1. nadzemným, 2. nadzemným….)
 • V stavbách, na záložke “KV, dokončenosť a poškodenosť “budú farebne rozlíšené stĺpce pri použití nedokončenosti, poškodenosti, alebo kombinácii.
 • Pri zadávaní pozemkov, sme v políčku druh pozemku zmenili text “zastavané plochy a nádvoria” na text “zastavaná plocha a nádvorie”. Uvedené sme zosúladili na základe Vyhlášky 461/2009 – Prílohy č.1.
 • MEMO: Zaktualizovali sme názvy odvetví podľa Prílohy č.1 k vyhláške 228/2018 Z.z.
 • Do vzorcov nie je potrebné zadávať 0 pred des. čiarku. Program to pochopí akoby pred des. čiarkou bola zadaná 0.
 • V metóde polohovej diferenciácie – pri zadávaní priemerného Kpd sme doplnili informáciu, že sa jedná o orientačné hodnoty a stanovenie priemerného koeficientu je na zodpovednosti znalca. Znalci musia tento koeficient upraviť podľa vývoja cien na trhu s nehnuteľnosťami.
 • Potrebujete si rýchlo skontrolovať celkovú výmeru parciel v pozemkoch? Doteraz ste pri zadávaní parciel mali možnosť vidieť v tabuľke iba výmeru podielu. V novej verzii sme do tabuľky parciel doplnili aj stĺpec Výmera celkom.
 • Potrebujete v tabuľkách s väčším počtom záznamov (napr. parcely v pozemkoch) mazať naraz viacero záznamov, prípadne ich hromadne presúvať? Nová verzia umožňuje cez klávesu CTRL označiť viacero záznamov v tabuľke a hromadne ich vymazať alebo presunúť napr. na začiatok tabuľky.
 • Pri použití nedokončenosti alebo poškodenosti sa bude v bočných informatívnych paneloch zobrazovať aj VH dokončenej stavby (nehnuteľnosti). Túto informáciu nájdete aj v hlavnom okne HYPO na bočnom infopanele.
 • Bezúdržbový automatický upgrade – HYPO si automaticky nainštaluje okrem malých opravných verzií aj veľké verzie.
 • Vzhľadom k legislatívnym zmenám sme v kombinovanej metóde pri zadávaní daňového zaťaženia zapracovali zmenu pri zadávaní DZ – kontroluje sa daň v intervale 15 – 25%.
 • Na základe Opatrenia MPSVaR č. 176/2019 Z. z. sme zaktualizovali sumy stravného (diéty) pre jednotlivé časové pásma.
 • Na základe Opatrenia MPSVaR č. 143/2019 Z.z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách sme zaktualizovali sumu náhrady za 1 km za vozidlo.
 • 18.00.01 – Pri otváraní posudku priamo z napáleného CD mohol padnúť program na chybe, ak ste nemali nainštalovanú novšiu verziu.
 • Opravená chyba, kedy sa pri zmene vzorca nemusel vždy správne prekresliť aj obrázok.

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty