Menu

HYPO 5.50

Ostatné novinky verzie 5.50

  • HELP v programe. Po stlačení klávesu F1 na ktoromkoľvek mieste v programe vyvoláte elektronickú pomoc, ktorá Vám rýchlo a jednoducho odpovie na otázky súvisiace s programom.
  • Prenášanie pozemkov pri rozdelení objektov do skupín. Pozemky sa dajú preniesť do vytvorených skupín a následne premiestňovať medzi skupinami.
  • Automatické zarovnávanie súvislého textu do bloku vo formáte HTML.
  • Zvýšená rýchlosť zobrazovania najpoužívanejších formulárov v programe.
  • Do nastavenia štýlov boli pridané nové štýly písma na úpravu textu.
  • Zmenené názvy záložiek vo vecných bremenách v závislosti od typu vecného bremena.
  • Zobrazovanie pozemkov vo výstupe podľa toho, ako sú pozemky zadané priamo v programe.
  • Pevne stanovené zaokrúhľovanie pri pozemkoch, aby nedochádzalo k nepresnostiam.
  • Odstránené chyby v programe.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty