Menu

HYPO 8.01

Ostatné novinky verzie 8.01

  • Tabuľkový výstup vypisovania koeficientov na výpočet koeficientu polohovej diferenciácie pri pozemkoch v ZÚO vo výstupe znaleckého posudku vo formáte HTML.
  • Opravené chybné vypisovanie podlahovej plochy bytov a obstavaného priestoru stavby vo výstupe znaleckého posudku v prípade zadania popisu a výpočtu do jedného riadku v zadávacom formulári.
  • Opravené zaokrúhľovanie výmery parciel pozemkov pri zadávaní spoluvlastníckeho podielu pozemku rôzného od 1/1.
  • Doplnená funkčnosť triedenia existujúcich posudkov (podľa názvu, čísla, popisu atď.) pri vytváraní nového posudku bez použitia programu MEMO.
  • Vo formulári vonkajších úprav sa po kliknutí na výsledok za boxom Počet jednotiek zobrazí v informatívnom okne celý zadaný vzorec.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty