Menu

Indexy vývoja cien CENEKON

Potreba aktualizovať cenu stavebnej zákazky je v poslednom období oveľa dôležitejšia ako v predchádzajúcich rokoch. Ceny nerastú iba o úroveň pomerne nízkej inflácie, na ktorú sme boli dlhodobo zvyknutí. Túto „štandardnú“ infláciu vedeli dodávateľ stavby aj investor dopredu odhadnúť a mohli s ňou počítať vo svojich plánoch. Dnes je situácia iná. Neštandardné výkyvy cien stavebných materiálov boli témou hlavne v rokoch 2021/2022, avšak mimoriadne nárasty alebo poklesy cien vybraných stavebných materiálov pretrvávajú dodnes. Netreba zabúdať ani na mimoriadne vysokú infláciu a výrazný nárast ceny práce.

Ako aktualizovať ceny?

Cenu stavebnej zákazky (rozpočtu) môžete aktualizovať rôznymi spôsobmi. Vždy je dobré mať platný Balík služieb softvéru CENKROS 4 a aktuálnu databázu CENEKON. V takom prípade si dokážete urobiť požadovanú aktualizáciu zákazky. Na druhej strane, nie vždy viete použiť program, ale hlavne môžete mať v rozpočte aj vlastné práce a materiály, ktoré nie sú súčasťou databázy. Takéto položky zostanú v rozpočte nezaktualizované. V týchto prípadoch vám môžu pre rýchlu orientačnú aktualizáciu pomôcť Indexy vývoja cien CENEKON.

Čo sú Indexy vývoja cien CENEKON?

Indexy sú kalkulované z orientačných cien databázy CENEKON. Vyjadrujú zmenu ceny za jednotlivé polroky od roku 2018 do aktuálnej cenovej úrovne.

Indexy sú spracované zvlášť pre stavebné práce a stavebné materiály, a to v nasledovnom členení:

  • indexy stavebných konštrukcií a prác (v členení „cenníkov TSKP“),
  • indexy stavebných materiálov (v členení „Cenová sústava CENEKON“).

Indexy zároveň ponúkame v dvoch formách:

  • indexy medzi dvomi po sebe nasledujúcimi cenovými obdobiami od roku 2018,
  • súhrnný (kumulatívny) index za vami vybrané obdobie.

Kedy môžete indexy využiť?

Indexy viete využiť v rôznych prípadoch:

  • Ako podklad pre objektivizáciu ceny počas výstavby, prípadne aj po výstavbe. Ak napríklad oproti zmluvnej cene došlo k nárastu ceny, ktorá nie je na bežnej úrovni inflácie a je potrebné cenu navýšiť.
  • Ako nástroj pre aktualizáciu ceny budúcej investície. Napríklad, ak developer má cenu plánovanej investície z roku 2021, ale samotná súťaž prebehne až v roku 2023. V tomto prípade je potrebné, aby svoju cenu aktualizoval pre nové určenie výšky svojich nákladov a správne vyhodnotenie cenových ponúk.
  • Ako informácia o zmenách cien a aktuálnej cene stavebných prác a materiálov.

Po vzájomnej dohode sa môžu Indexy vývoja cien CENEKON stať súčasťou zmluvy o dielo ako nezávislý nástroj valorizácie poskytovaný treťou stranou. Konkrétna aplikácia indexov je vždy na rozhodnutí používateľa.

Indexy vývoja cien CENEKON si vo forme protokolu môžete objednať už dnes.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty