Menu

KROS Personálny dotazník v praxi  

Chcete si uľahčiť prácu s nástupom nového zamestnanca? Začnite používať KROS Personálne dotazníky aj vy. Aplikácia pre personalistov a mzdárov, ktorá zaistí jednoduchý zber údajov o nastupujúcom zamestnancovi. Už nemusíte manuálne prepisovať údaje z papierového dotazníka do OLYMPU. Online riešenie to urobí za vás, stačí pár klikov a zamestnanec je pridaný automaticky do Personalistiky. Aplikáciu môže zadarmo využívať každý používateľ OLYMPU s platným Balíkom služieb.

Vyskúšať ZADARMO

Čo aplikácia prináša v praxi: pohľad a skúsenosť zákazníka 

Aký má aplikácia prínos v praxi sme sa opýtali nášho zákazníka pána Petra Hrabovského  zo spoločnosti mercata GH, s.r.o.. Je to rodinná firma, ktorá poskytuje externé spracovanie účtovníctva, miezd a personalistiky a pán Hrabovský má na starosti práve personálnu a mzdovú agendu. 

1. Ako aplikácia pomáha Vám?  

„Zjednodušuje mi to proces “vyťažovania” informácií od nových zamestnancov, nakoľko tieto informácie prechádzajú cez viacerých ľudí a ku mne sa dostávali neúplné, zlé, chýbajúce.“ 

„Starý postup: konateľ, prípadne poverená osoba vo firme dala zamestnancovi vyplniť personálny dotazník v papierovej forme. Zamestnanec to vypísal perom veľakrát nečitateľne. Odovzdal ho poverenej osobe vo firme, tá to naskenovala (odfotila) a poslala mne na mail. Keďže to bolo nečitateľné, musel som kontaktovať konateľa, prípadne poverenú osobu alebo rovno nastupujúceho zamestnanca.“ 

„Nastupujúci zamestnanec nebol častokrát poučený ako vypísať dotazník, hlavne ohľadom uplatňovania NČZD, daňových bonusov detí, o invalidite ani nevravím. Kvôli tomuto dochádzalo k chybovosti, k zlému spracovaniu výplat, odoslaniu chybných výkazov  a podobne. Jednoznačný prínos je v tom, že zamestnanec si to vypĺňa sám a údaje sú v digitálnej podobe. Výhodou je, že sú pri jednotlivých kolónkach informácie, čo daná kolónka znamená – aj menej zdatný človek to dokáže vyplniť.“   

2. Momentálne sme zákazníkom sprístupnili novú funkciu – zasielanie príloh. Personalista a zamestnanec si odteraz môžu vzájomne cez aplikáciu spolu s dotazníkom posielať rôzne dokumenty, napríklad, rodný list dieťaťa, sobášny list. Ako sa Vám to pozdáva?

„Určite to uvítam. Musí to byť však veľmi jednoduché a intuitívne, aby s tým dokázal pracovať čo najširší okruh ľudí.“ 

3. Takže by ste odporučili aj ostatným personalistom a mzdárom, aby začali aplikáciu KROS Personálne dotazníky používať?

„Určite odporúčam.“ 

Ďalšia pripravovaná novinka v dotazníkoch 

Už čoskoro sprístupníme zákazníkom ďalšiu očakávanú novinku. Personalista alebo mzdár bude môcť doplniť do vyplneného dotazníka, ktorý mu poslal zamestnanec aj údaje pre založenie pracovného vzťahu. Do OLYMPU sa okrem personálnych údajov prenesie aj kompletne založený pracovný vzťah. 

Táto funkcia bude dočasne v aplikácii dostupná bezplatne, neskôr sa stane súčasťou platenej verzie Balíka PRO. 

 

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty