Menu

KROS pre TA3: Kedy majú rodičia nárok na pandemickú OČR?

S príchodom nového školského roka a návratom detí do kolektívu sa každý rok zvyšuje chorobnosť detí. Prichádzajúca jesenná vlna pandémie koronavírusu so sebou prináša aj vyšší počet detí v karanténe. Aký test potrebujete, ako získať potvrdenie o prekonaní a ako postupovať v prípade, ak je vaše dieťa pozitívne alebo sa na neho vzťahuje povinná karanténa?

Na diagnostikovanie a predpísanie liečby v súčasnosti postačuje pozitívny antigénový test. Ak bola dieťaťu mladšiemu ako 11 rokov nariadená karanténa alebo jeho škola, materská škola či jasle, ktoré navštevuje bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu máte nárok na vyplatenie pandemického ošetrovného. Nárok na pandemické ošetrovné vzniká aj pri deťoch až do 16 rokov, keď ochorejú a potrebu ich ošetrovania potvrdí lekár.

Ako požiadať o pandemické ošetrovné?

Pandemické ošetrovné sa na rozdiel od klasickej OČR poskytuje na vopred neobmedzenú dobu počas celej krízovej situácie. Klasická OČR sa poskytuje na obdobie 14 kalendárnych dní.

Prvým krokom pre získanie pandemickej OČR je vyplnenie elektronického formulára Žiadosť o ošetrovné, ktorý nájdete na stránke Sociálnej poisťovne. Poistenec ho podáva iba raz počas celej krízovej situácie. V praxi to znamená, že ak ste už počas trvanie krízovej situácie poberali pandemické ošetrovné, nemusíte podávať novú žiadosť, pokiaľ nechcete nárok na ošetrovné prehodnotiť. Žiadosť je možné podať aj na originálnom tlačive, ktoré potvrdzuje lekár.

Na vyplatenie ošetrovného je potrebné vyplniť Čestné vyhlásenie. Čestné vyhlásenie podávate za každý mesiac, kedy si chcete ošetrovné uplatniť a to vždy ku koncu mesiaca. Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral, či bolo dieťa zapísané v detských jasliach, materskej škole, či je žiakom školy a či dieťa toto zariadenie aj navštevovalo.

Aká je výška pandemickej OČR a čo je potrebné nahlásiť zamestnávateľovi?

Výška pandemického ošetrovného je 55 % denného vymeriavacieho základu, čo je pre zamestnanca s priemernou mzdou približne 70 % čistej mzdy. Vypláca sa za každý kalendárny deň počas potreby ošetrovania.

Na dobu, počas ktorej máte nárok na pandemické ošetrovné je zamestnávateľ povinný vás uvoľniť z práce. Z pohľadu Zákonníka práce ide o dôležitú osobnú prekážku v práci na strane zamestnanca, o ktorej je potrebné zamestnávateľa bezodkladne informovať.

Veronika Tichá

legislatívna analytička, KROS

Po prekonaní covidu nezabudnite na potvrdenie. Ako ho získate?

Aj keď na diagnostikovanie a predpísanie liečby v súčasnosti postačuje pozitívny antigénový test, na získanie potvrdenia o prekonaní ochorenia Covid-19 bol donedávna potrebný PCR test. Od septembra vám ho NCZI vydá aj na základe pozitívneho antigénového testu. Platí to však len pre AG testy z mobilných odberových jednotiek (MOM). Potvrdenie sa vydáva na 11. deň od potvrdenia pozitivity.

S evidovaním ošetrovného zamestnávateľom pomôže mzdový program OLYMP. Máme však riešenia pre každého. Viac o čerstvých novinkách v Zákonníku práce od 1. novembra 2022 sa dozviete na našej Legislatívnej TOUR.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty