Menu

Legislatíva v malíčku s ALFOU plus

Rok 2021 prináša poriadnu „legislatívnu nálož“ a keďže vám to chceme uľahčiť, usilovne pracujeme na tom, aby ste aj ďalší rok našli oporu vo svojom účtovnom programe. Aké zmeny vás čakajú v nových verziách ALFY plus?

Nové riadky DPH, nové DP k DPH, nový KV k DPH

Začiatok roka býva vždy náročný, ak ste však platiteľ DPH, pripravte sa na to, že v evidencii DPH nezostal po novele zákona o DPH „kameň na kameni“. Okrem zmeny riadkov DPH – pôvodné riadky DPH sa posunuli-zrušili-zlúčili, vás čaká aj nové tlačivo daňového priznania k DPH a nové tlačivo KV k DPH. V tomto období viac ako inokedy oceníte automatické dopĺňanie správnych riadkov DPH na základe sadzieb DPH, či typov dokladu.

Nové opravné doklady

Ak máte faktúry, ktoré vám odberateľ nezaplatil alebo ich zaplatil len čiastočne, novela zákona o DPH vám, ako platiteľovi dane, dáva možnosť nárokovať si vrátenie zaplatenej DPH z nevymožiteľnej pohľadávky. S vystavením dobropisu k takejto pohľadávke vám v programe ALFA plus pomôžu nové typy dokladov, ktoré doplnia správne opravné riadky DPH.

Nové tlačivo DP k dani z MV, zmeny vo výpočtoch a sadzbách

Zmenám sa nevyhlo ani tlačivo daňového priznania k dani z motorových vozidiel. Okrem nového tlačiva daňového priznania nájdete v ALFE plus zapracované aj nové ročné sadzby pre ťahače a návesy a zmeny v znižovaní a zvyšovaní ročných sadzieb podľa veku vozidla.

Nové tlačivá DPFO A a DPFO B

Nové sumy nezdaniteľných častí na daňovníka, na manželku, novú 15 % sadzbu dane z príjmov, to všetko nájdete v tlačivách daňových priznaní k dani z príjmov FO typ A a B za rok 2020. S vyplnením DP vám zároveň pomôžu automatické výpočty a kontroly.

Legislatívne zmeny nekončia

A to stále nie je všetko. Čakajú nás aj ďalšie zmeny. Jednou z nich je úprava zásielkového predaja, nastavenie nových pravidiel pre MOSS, či daňové zvýhodnenia mikrodaňovníka. Aj tieto zmeny postupne zapracujeme do programu, pretože s nami v tom nie ste sami.

Ako získate novú verziu?

Novú legislatívnu verziu ALFY plus máte vďaka Balíku podpory. S platným balíkom si ju už 4. 1. 2021 stiahnete priamo z programu alebo z našej internetovej stránky. Už vám platnosť balíka vypršala? Jednoducho si Balík podpory obnovte vo vašom KROS účte a užívajte si naplno všetky jeho výhody.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty