Menu

MEMO 3.61

Ostatné novinky verzie 3.61

  • Opravené zobrazovanie kódu pre ZUNO Bank. Správne sa už zobrazuje kód 8410.
  • Vo výstupe vyúčtovania vo vyúčtovaní náhrad za cestovné je uvádzaná náhrada za PHL zaokrúhlená na 3 desatinné miesta.
  • V hlavnom formulári boli upravené a sprehľadnené informačné údaje o celkovej hodnote vyúčtovaní a vyplatení.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty