Menu

Minimálna výška odvodov pre živnostníkov od 1. januára 2015 opäť porastie

Od januára 2015 nastáva zmena minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu, ktorý okrem iného ovplyvňuje aj výpočet odvodov pre SZČO a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby.

Vymeriavací základ pre platenie odvodov je naviazaný na vývoj priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve v SR. Od januára 2015 bude minimálny vymeriavací základ vo výške 50 % z priemernej mzdy na Slovensku za rok 2013. Priemerná mzda za rok 2013 je 824,- €.

Výška vymeriavacieho základu na platenie sociálneho a zdravotného poistného sa mení nasledovne:

  • Minimálny vymeriavací základ sa mení zo sumy 402,50 € na sumu na 412,- €.
  • Maximálny vymeriavací základ sa mení zo sumy 4 025 € na sumu 4 120,- €.

To znamená, že minimálne sociálne odvody od 1. januára 2015 budú v sume 136,57 €Maximálna výškasociálnych odvodov bude v sume 1 365,78 €.

Minimálne zdravotné odvody budú v sume 57,68 €Maximálna výška zdravotných odvodov bude v sume 576,80 €.

Nové sumy odvodov je potrebné začať platiť vo februári 2015 za mesiac január 2015.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty