Menu

Mzdy v OLYMPE urobíte už aj športovcom

Spracovávate mzdy športovcom? Máme pre vás dobrú správu. V  OLYMPE sme zapracovali dva nové pracovné vzťahy.  Od novej verzie programu urobíte mzdy bez problémov aj športovcom a športovým odborníkom.

Novinky v programe OLYMP

OLYMPE pohodlne vytvoríte pracovný vzťah Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu, ktorý zaevidujete športovým hviezdam a profíkom. V programe vyriešite tiež personálnu a mzdovú evidenciu trénerov, inštruktorov športu a ostatných športových odborníkov. Pre nich slúži pracovný pomer Zmluva o výkone činnosti športového odborníka.

Na čo myslieť pri výplatách športovcov

Profesionálny športovec vykonáva šport v športovej organizácii, za ktorú je registrovaný v zdrojovej evidencii. Výkon športu pre neho predstavuje hlavný príjem. Zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu môžete uzatvoriť len na dobu určitú, najdlhšie však na 5 rokov. Príjem vyplatený na základe tejto zmluvy sa považuje za príjem zo závislej činnosti, ktorý je zdaňovaný. Pokiaľ športovec podpíše vyhlásenie, môže si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane. Ak splní podmienky, môže si uplatniť aj daňový bonus na dieťa. Taktiež má povinnosť vykonať ročné zúčtovanie dane. Sociálne a zdravotné poistenie sa z tohto príjmu neplatí. Odvodové prázdniny potrvajú do 31. 12. 2021. Športovca neprihlasujete do zdravotnej ani Sociálnej poisťovne a neuvádza sa ani na mesačných výkazoch do týchto inštitúcii.

Zmluva o výkone činnosti športového odborníka

Tento typ pracovného pomeru môžete uzatvoriť v rozsahu maximálne 30 hodín týždenne, na dobu určitú, v trvaní najviac 12 mesiacov. Použiť ju môžete pre všetkých športových odborníkov od trénera a inštruktora športu cez lekára a rozhodcu až po vedúceho družstva a pomocný personál. Príjem športového odborníka sa považuje za príjem zo závislej činnosti. Sociálne aj zdravotné poistenie z tohto príjmu platí športová organizácia aj odborník a zráža sa preddavok na daň zo závislej činnosti.

Uľahčite si prácu ešte dnes

Netrápte sa viac so mzdovou evidenciou športovcov. V OLYMPE je to hračka. Vyskúšajte demoverziu programu na 4 mesiace zadarmo alebo nás kontaktujte na čísle 041/707 10 59.  Robiť mzdy športovcom nikdy nebolo jednoduchšie.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty