Menu

Nová verzia HYPO 11.00 a nový modul HYPOCAD so zľavou

Vážený používateľ programu HYPO,

zverejnili sme novú verziu HYPO 11.00 s množstvom nových funkcií a vylepšení.

  • Novinky vo verzii HYPO 11.00 + nový modul HYPOCAD so zľavou
  • Ako získať novú verziu?

Čo je nové vo verzii 11.00?

 • HYPOCAD – jednoduché kreslenie pôdorysov
 • Výpočet nájmu stavieb a pozemkov
 • Automatická aktualizácia kCU z internetu
 • Viac informácii o hodnotenej nehnuteľnosti
 • Kontrola výstupu cez Aplikuj a ukáž vo všetkých objektoch

HYPOCAD – jednoduché kreslenie pôdorysov

 • Hľadali ste jednoduchý program, ktorý by ste mohli využívať na kreslenie pôdorysov?
 • Modul HYPOCAD bol vytvorený na základe požiadaviek znalcov ako rozšírenie programu HYPO.
 • Modul Vám uľahčí prácu pri kreslení pôdorysov a vďaka ukladaniu Vám ušetrí čas pri používaní už existujúcich pôdorysov.
 • Modul HYPOCAD môžete získať s individuálnou zľavou až 40 %.

Výpočet nájmu stavieb a pozemkov

 • Chýbal Vám v programe výpočet nájmu?
 • V novej verzii nájdete výpočet nájmu stavieb porovnaním. Nájom je možné počítať zvlášť pre každú stavbu alebo skupinu stavieb.
 • K nájmu pozemkov výpočtom bol dopracovaný aj nájom pozemkov porovnaním pre každý zadaný pozemok v posudku. V závere vyberiete vhodnú metódu výpočtu, ktorá sa prenesie do výstupu znaleckého posudku.

Automatická aktualizácia kCU z internetu

 • Máte problém s výpočtom aktuálnej hodnoty koeficientu cenovej úrovne kCU?
 • Automatická aktualizácia Vám vždy stiahne do programu aktuálnu hodnotu kCU pre katalóg ÚSI Žilina.
 • Pri vytváraní nových posudkov Vám navyše predvolí hodnotu koeficientu kCU k rozhodnému dátumu.

Viac informácii o hodnotenej nehnuteľnosti

 • Chcete mať čo najviac informácii o objekte na jednom mieste?
 • Pre lepšiu prístupnosť k informáciám sme pridali do formulárov prostredníctvom Infopanela dôležité údaje o objektoch (použitý katalóg, kvartál a rok hodnotenia, východiskovú, technickú a všeobecnú hodnotu…).

Kontrola výstupu cez Aplikuj a ukáž

 • Zvykli ste si kontrolovať výstup ešte vo formulári cez funkciu Aplikuj a ukáž?
 • Túto funkciu sme doplnili k plotom, studniam, vonkajším úpravám, všetkým druhom pozemkov aj k právam a závadám.
 • Nájdete ju aj vo výpočte nájmu stavieb a pozemkov porovnaním.

Ako získate novú verziu HYPO 11.00?

 • Ide o tzv. “veľký” upgrade. Všetkým používateľom sme zaslali predfaktúru s ponukou na novú verziu a rozšírením o nový modul HYPOCAD poštou dňa 4. 2. 2013. Ak ste predfaktpúru neobdržali, vyplňte, prosím, objednávkový formulár.
 • Ak chcete novú verziu HYPO, stačí predfaktúru uhradiť a novú verziu Vám zašleme na CD. Expedícia začína 5. 2. 2013.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty