Menu

Gastráč či hotovosť? OLYMP 21.20 a legislatívne novinky

Top témou posledných dní v oblasti miezd je bezpochyby finančný príspevok na stravovanie. „Gastráč či hotovosť?“ Otázka, ktorú si dávajú zamestnávatelia i zamestnanci. Tejto téme a mnohým ďalším legislatívnym novinkám sme venovali novú verziu OLYMPU 21.20.

Finančný príspevok na stravovanie

Premýšľate, ako naformulovať dokument, v ktorom dáte zamestnancom na výber medzi zabezpečením stravovania formou stravovacej poukážky alebo finančným príspevkom na stravovanie? Práve pre vás prinášame pomôcku vo forme tlačovej zostavy Vyhlásenie k výberu formy príspevku na stravovanie. Túto zostavu nájdete v aktuálnej verzii OLYMPU 21.20 cez menu Tlač – Tlač – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov.

Po finálnom rozhodnutí si nemusíte lámať hlavu nad tým, ako to zadať  do programu.  Ak si zamestnanec vyberie stravovacie poukážky, v OLYMPE pridáte už klasicky zrážku Stravné. Pri finančnom príspevku na stravu budete zamestnancom zadávať zložku mzdy 979 –  finančný príspevok na stravu. Ak budete prispievať časť aj zo Sociálneho fondu, použijete zložku mzdy 516 – finančný príspevok na stravu zo SF.  Obe zložky mzdy sú oslobodené od dane a odvodov.

Douplatnenie daňového bonusu v RZD

Máte zamestnancov, ktorí nesplnili podmienku príjmu aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a nevyšla im tak možnosť douplatniť si daňový bonus v Ročnom zúčtovaní? Po novom sa do príjmov pre douplatnenie DB v RZD započítajú aj oslobodené príjmy od dane, ako napr. prijaté nemocenské z dôvodu, že bol zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie, prijaté (pandemické) ošetrovné podľa osobitného predpisu a iné. Pre uznanie takéhoto príjmu sme pre vás v novej verzii pridali nové pole pre zadanie takéhoto príjmu priamo pri generovaní zúčtovania dane.

Prvá pomoc +

Ani v tejto verzii nás neobišli zmeny spojené s novou .xml schémou pre www.slovensko.sk. Do aktuálnej verzie sme zapracovali nové schémy a taktiež možnosť vytvoriť .csv súbor pre export Opatrení týkajúcich sa Prvej pomoci +.

Prevodný príkaz OTP banka

Keďže došlo  ku spojeniu OTP banky s ČSOB, zmenil sa prevodný príkaz týkajúci sa OTP banky, ktorý taktiež nájdete vo verzii 21.20.

Štatistika

V novej verzii OLYMPU nájdete aj aktualizované dokumenty pre štatistické vykazovanie, a to:

  • Ročný výkaz o úplných nákladoch práce (1-01),
  • Štvrťročný výkaz o práci (2-04),
  • Podklady k mesačnému výkazu v priemysle (1-12),
  • Podklady k štvrťročnému výkazu v školstve (1-04).

Ako získate novú verziu?

Novú verziu získate jednoducho, s platným Balíkom podpory. Stiahnuť si ju môžete prostredníctvom našej webovej stránky alebo v programe cez menu O programe – Over/Stiahni verziu z internetu. Ak vám vypršala platnosť Balíka podpory, obnovíte si ho poľahky cez svoj KROS účet.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty