Menu

Nová verzia programu OMEGA 18.32

Vážený používateľ programu OMEGA,

dovoľte nám, aby sme Vás informovali o vydaní novej verzie 18.32, v ktorej Vám ponúkame nasledujúce vylepšenia a úpravy:

Optimalizovali sme prehľad o firme

  • V niektorých prípadoch spôsoboval spomalenie práce pri samotnom otváraní programu, v evidencií účtovných dokladov, fakturácií a sklade. Spomalenie sa prejavovalo len na access databázach.

Sprístupnili sme opakovaný prechod dlhodobého majetku aj do účtovného obdobia 2015

  • Účtovné obdobie 2015 je tým obdobím, v ktorom dochádza k zmene legislatívy. Opakovaný prechod prenesie do nasledujúceho účtovného obdobia nové karty majetku zaradené v predchádzajúcich účtovných obdobiach.

Upravili sme načítavanie údajov do výkazu Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky

  • Upravili sme načítavanie údajov tak, aby sa správne zobrazovali hodnoty vo všetkých riadkoch. Chyba vznikala v prípade, ak bola spustená funkcia “nastav štandard”, kedy sa vymazali hodnoty niektorých riadkov.

Zapracovali sme aktuálne tlačivo príkaz na úhradu pre Tatrabanku

  • V novom tlačive bol upravený počet položiek na strane. Tlačia sa len tri položky.

Ďalej sme:

  • do tlačovej zostavy Poznámky k účtovnej závierke pre mikro ÚJ upravili doťahovanie Obchodného mena a sídla účtovnej jednotky,
  • do Knihy analytickej evidencie sme upravili zobrazovanie stĺpcov s názvom strediska a zákazky.

Zoznam zmien nájdete na našej internetovej stránke.

 Ako získať novú verziu?

  • Ak nemáte platný Balík podpory, uhraďte predfaktúru, ktorú sme Vám už zaslali poštou (nemusíte nás žiadať o jej vyhotovenie). Úhradu preddavkovej faktúry odporúčame realizovať cez Zónu pre klienta. Po úhrade budete mať ihneď k dispozícii licenciu s platným Balíkom podpory.
  • Ak máte platný Balík podpory, verziu si stiahnete z našej internetovej stránky, alebo priamo z programu OMEGA –  tlačidlo Over/Stiahni verziu.

Stiahnuť

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty