Menu

Nové odvody pre živnostníkov od 1. 1. 2016

Január 2016 prináša zmeny minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu, ktorý okrem iného ovplyvňuje aj výpočet odvodov pre SZČO a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby.

Vymeriavací základ, z ktorého sa odvody vypočítavajú je viazaný na vývoj priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve v SR. Od januára 2016 bude minimálny vymeriavací základ vypočítaný ako 50 % z priemernej mzdy na Slovensku stanovenej pre rok 2014. Priemerná mzda za rok 2014 bola 858,- Eur.

Zmena vymeriavacieho základu ovplyvňuje výšku odvodov, ktoré sú živnostníci povinný platiť zdravotnej a sociálnej poisťovni, prvý krát do 8. februára 2016 za mesiac január 2016.

  • Minimálny vymeriavací základ sa mení zo sumy 412,- € na sumu 429,- €.
  • Maximálny vymeriavací základ sa mení zo sumy 4 120,- € na sumu 4 290,- €.

To znamená, že minimálne zdravotné odvody budú od 1. januára 2016 v sume 60,06 €Maximálna výška zdravotných odvodov bude v sume 600,60 €.

Minimálne sociálne odvody budú v sume 142,20 € (bez poistenia v nezamestnanosti). Maximálna výška sociálnych odvodov bude v sume 1 422,13 € (bez poistenia nezamestnanosti).

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty