Menu

Nové odvody živnostníkov v roku 2017

Od januára 2017 si podnikatelia opäť priplatia na zdravotné a sociálne odvody. Ak ste živnostník, na zdravotné poistenie zaplatíte najmenej 61,81 € a minimálny odvod na sociálne poistenie je vo výške 146,35 €.

Nové mesačné odvody za január 2017 treba zaplatiť do 8. februára 2017. Ak máte nastavené trvalé prevodné príkazy na úhradu odvodov, nezabudnite si ich zmeniť.

Čo ovplyvňuje výšku odvodov a prečo sú každý rok vyššie?

Dôležité údaje, z ktorých sa pri výpočte poistného vychádza sú priemerná mesačná mzda a vymeriavací základ. Obvykle platí, že odvody, a teda aj všeobecný vymeriavací základ, závisí od priemernej mesačnej mzdy, ktorá dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné. To znamená, že odvody v roku 2017 bude ovplyvňovať priemerná mesačná mzda z roku 2015. Poďme sa pozrieť na čísla.

 

Priemerná mesačná mzda v roku 2015 bola 883 €.

Všeobecný vymeriavací základ pre rok 2017 je 10 596 €, čo je 12-násobok priemernej mesačnej mzdy z roku 2015.

Minimálny vymeriavací základ je mesačne 441,50 €, je to 50% jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2015. Jednoducho povedané, polovica priemernej mesačnej mzdy z roku 2015.

Maximálny vymeriavací základ je mesačne 6 181 €. POZOR! V roku 2017 nastala zmena. Je to 7-násobokjednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2015. Opäť veľmi jednoducho, je to 7-násobok priemernej mesačnej mzdy z roku 2015. Maximálny vymeriavací základ však v roku 2017 platí len pre odvody do Sociálnej poisťovne. Pre platenie preddavkov na zdravotné poistenie sa od 1. januára 2017 zrušil.

Nie je všetko o minimálnom a maximálnom vymeriavacom základe. Skutočná výška odvodov závisí aj od Vašich príjmov, resp. od Vášho základu dane.

Ako vypočítate odvody, ktoré budete platiť v roku 2017 do zdravotnej poisťovne?

  • Zoberiete si čiastkový základ dane z príjmov vo Vašom daňovom priznaní za rok 2015 (riadok 43),
  • k tomu pripočítate zaplatené preddavky na zdravotné poistenie za rok 2015,
  • k tomu pripočítate zaplatené preddavky na sociálne poistenie za rok 2015,
  • vydelíte počtom mesiacov vykonávania živnosti,
  • výsledok vydelíte koeficientom 1,486 (zákon o ZP § 13).
  • Dostanete vymeriavací základ, ktorý vynásobíte sadzbou poistného na ZP, ktorá je 14% (7% osoba zdravotne postihnutá).
  • Výsledok je suma, ktorú mesačne budete platiť do zdravotnej poisťovne, najmenej však 61,81 €.

V každom prípade, výšku preddavku na zdravotné poistenie v roku 2017 Vám zdravotná poisťovňa oznámila už v priebehu roku 2016.

Ako vypočítate odvody, ktoré budete platiť v roku 2017 do sociálnej poisťovne?

Povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne sa posudzuje k 1. júlu alebo k 1. októbru pri odloženej daňovej povinnosti a vychádza sa z údajov v daňovom priznaní za predchádzajúci rok. Naposledy sa poistné zisťovalo k 1. júlu 2016. Ak Vaše príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti nedosiahli v roku 2015 sumu 5 148 €, poistné do sociálnej poisťovne buď neplatíte, prípadne môžete dobrovoľne platiť len minimálne odvody (platné vždy k 1. januáru). Vznik povinného sociálneho poistenia sa bude najbližšie posudzovať k 1. júlu 2017, na základe údajov z daňového priznania za rok 2016.

Ak teda Vaše príjmy za rok 2016 nedosiahnu sumu 5 298 €, sociálne poistenie nebudete musieť platiť, alebo budete dobrovoľne platiť len minimum. Ak Vaše príjmy presiahnu uvedenú sumu, tak odvody vypočítate nasledovne:

  • Zoberiete si čiastkový základ dane z príjmov vo Vašom daňovom priznaní za rok 2016 (riadok 43),
  • k tomu pripočítate zaplatené preddavky na sociálne poistenie a zaplatené preddavky na zdravotné poistenie za rok 2016.
  • Dostanete vymeriavací základ, z ktorého budete platiť mesačné odvody na sociálne poistenie, minimálne 146,35 € a maximálne 2 048,99 €. Povinné sociálne poistenie tvorí:

o    Nemocenské poistenie 4,40 %

o    Starobné poistenie 18%

o    Invalidné poistenie 6 %

o    Rezervný fond solidarity 4,75%

Užitočné odkazy a linky:

http://www.dovera.sk/platitel/tema-odvody-na-zdravotne-poistenie/a1860/odvody-od-januara-2017

https://www.vszp.sk/platitelia/platenie-poistneho/preddavky-poistne.html

http://www.socpoist.sk/kalkulacky-na-vypocet-poistneho-pre-szco/55442s

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty