Menu

Novinky v databáze CENEKON

Ste zvedaví, aké technológie pribudnú v cenníkovej databáze CENEKON v najnovšej verzii softvéru CENKROS 4?

Naša originálna databáza CENEKON predstavuje ucelený systém pre oceňovanie širokého spektra stavebných prác. Je najpoužívanejšia na trhu aj kvôli pravidelnej aktualizácii podkladov, ktoré tvoria štandard pre rozpočtovanie stavebných prác na Slovensku.

Cenník prác

V každej cenovej úrovni vydávame cenníky stavebných prác v niekoľkých základných členeniach. Členenie podľa TSKP predstavuje triedenie na základe stavebnej konštrukcie, resp. práce, zatiaľ čo TSP je čisto činnostné triedenie. Horúcou novinkou z predošlej cenovej úrovne je nová generácia smernej databázy bez komerčných názvov, s ktorou oceníte zákazky pre verejné obstarávanie naozaj rýchlo a jednoducho.

Nezaháľali sme ani teraz a do cenovej úrovne pre 2. polrok pribudne naprieč celou databázou k 91 000 položkám prác ďalších viac ako 1600 položiek tak, aby pokrývali čo najväčší rozsah pre široké skupiny používateľov. K existujúcim poterom zo suchých zmesí sme doplnili žiadané a cenovo dostupnejšie cementové a anhydritové potery dovážané na stavbu ako polotovar priamo z betonárky. V cenníku Sanácie objektov pribudli nové sanačné omietky na cementovej a bezcementovej báze, ktoré sú vhodné najmä pre renováciu historických budov.

Do cenníka Pozemné komunikácie a letiská sme spracovali dnes často využívané závory, či už na parkoviskách, v garážach, v obchodných centrách a pod. Konkrétne ide o cestné závory automatické, ručné, ale i pevné pre rôzne šírky prejazdov. Už dnes bohatý sortiment odvodňovacích žľabov sme ešte výraznejšie rozšírili o žľaby vláknobetónové, kompozitné a fasádne z pozinkovanej alebo nerezovej ocele.

Nezabúdame ani na rozsiahlu oblasť inžinierskych sietí a TZB. Pribudli tu nové trativody z flexibilných a tuhých drenážnych rúr vrátane tvaroviek z plastických hmôt. Do databázy sme zaradili aj modernú bezvýkopovú technológiu Reliningu pre kanalizačné a vodovodné potrubia. Je to technológia na opravu, rekonštrukciu a sanáciu, v ktorej sa do pôvodného potrubia vťahuje nové potrubie s menším priemerom. V cenníku Zdravotechnické inštalácie budov sme dopracovali predizolované chladiarenské potrubia, predstenový systém pre výlevky, nezámrzné záhradné ventily a ďalšie položky. Novinkou v Ústrednom vykurovaní je žiadaný odťah spalín od kotlov.

Vyše 500 nových položiek pribudlo v cenníku Maľby – tapety. Najväčšiu časť tvoria silikátové a vinylové maľby. Po pripomienkach zo strany zákazníkov na nízke ceny je dôležitou zmenou v cenníku zvýšenie tarifnej triedy pracovníka Maliar a natierač. Ďalšími významnejšími novinkami medzi remeslami sú zdvojené podlahy a položky kladenia dlažby a soklíkov do polyuretánového tmelu. Ak ste mali skúsenosť, že započítané stratné pre dlažby, obklady a soklíky vám nepokrývalo skutočnú spotrebu, aj tu sme zapracovali podnet od vás. Stratné sme navýšili a je odstupňované podľa plochy jednotlivých prvkov.

Nakoľko vývoj sortimentu v oblasti elektra napreduje závratnou rýchlosťou, v aktuálnej databáze prešli revíziou a pribudli aj položky v cenníku Elektromontáže. Zmenami prešli položky pre bleskozvod (uzemnenie) a elektrické kúrenie, kde sme doplnili vykurovanie podlahovými a stropnými fóliami a iné technológie.

Cenník materiálov

Cenník materiálov predstavuje výber sortimentu z cenníkov od vyše 440 výrobcov a v novej cenovej úrovni tu pribudne viac ako 9 000 nových materiálov. Spolu tak tvorí Cenník materiálov bezmála 114 000 výrobkov ako komerčných, tak aj smerných bez obchodných popisov. V cenovej úrovni pre 2. polrok sme doplnili nielen materiály, ktoré sú naviazané priamo na položky nových technológií, ale i ďalší sortiment. Cenník taktiež prešiel cenovou aktualizáciou, v ktorej sme zareagovali aj na výraznejšie zmeny cien vybraných komodít, napr. ocele, dreva a pod. Trend si udržiavame aj pri mzdách či pohonných hmotách, kde v porovnaní s 1. polrokom predikujeme stúpajúcu tendenciu.

Evidujeme aj momentálnu situáciu na trhu s mimoriadne nestabilnými cenami pri niektorých stavebných výrobkoch. Preto vám ponúkame možnosť overiť si ceny prostredníctvom Materiálov online. Tie neustále aktualizujeme a rozširujeme odhliadnuc od cenovej úrovne. Aktuálne je v nich zastúpených 700 000 materiálov od vyše 200 výrobcov a predajcov.

Predstavené nové technológie sú len výberom z novej verzie, presvedčte sa o tom sami.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty