Menu

Novoročná databáza CENEKON 2024

Rok 2024 prináša viaceré zmeny vrátane nových odvodov pre zamestnávateľov. Veríme, že vďaka novej databáze CENEKON budete na ne plne pripravení.

Legislatívne zmeny

Dôležitou zmenou pre databázu, ktorá vyplýva z tzv. konsolidačného balíčka je zvýšenie celkového odvodového zaťaženia zamestnávateľa od 1. 1. 2024 z 35,20 na 36,20 %. Aktuálnu hodnotu si viete okrem iného pozrieť priamo na položke práce v časti kalkulačný vzorec.

Ďalšou zmenou je zrušenie sviatku Deň ústavy SR (1. september). Zmena počtu dní pracovného pokoja ovplyvňuje percentuálnu sadzbu doplnkovej mzdy. Tabuľku s novými hodnotami pre jednotlivé roky nájdete v Pravidlách pre používanie SON. Spriemerovaná hodnota za sledované obdobie ostala ponechaná na úrovni 15,50 %.

Nové technológie

Cenníku prác pribudlo alebo bolo výraznejšie aktualizovaných množstvo položiek naprieč stavebníctvom. Od hrubej stavby cez viaceré remeslá, vrátane spevnených plôch, TZB a inžinierskych sietí.

Výber nových alebo prepracovaných oblastí v databáze:

 • odstránenie ornice menšieho rozsahu, napr. pre rodinné domy,
 • murivá, priečky a preklady LEIER,
 • nové keramické preklady BRITTERM a potery CEMIX,
 • komínové zostavy HELUZ (Klasik, Izostat, Smart),
 • vyľahčenie stropov plastovými modulmi COBIAX,
 • koberec asfaltový mastixový nízkohlučný (SMA 8 NH),
 • vodorovné dopravné značenie,
 • doplnenie prác a materiálov pre zelené vegetačné strechy,
 • fúkané tepelné izolácie a izolácie systémom ThermoWhite,
 • demontáže pre vonkajšie vodovody, kanalizácie a TZB,
 • prepracované výplne otvorov (okná, balkónové dvere, zdvižno-posuvné dvere a ploché svetlíky),
 • strešné fólie a fotovoltická tvrdá krytina TERRAN GENERON,
 • metalizácia a otryskávanie.

Technológie naviazané na predpisy a normy

V januárovej databáze reagujeme na viaceré novšie i staršie predpisy. Vodorovné dopravné značenie je zosúladené s novým technickým predpisom TP 117, ktorý mení šírky čiar. Strešné fólie sú rozdelené podľa tried tesnosti v zmysle pravidiel cechu strechárov a otryskávanie konštrukcií ľahko oceníte podľa toho, ako je predpisované v projektovej dokumentácii a v zmluvách o dielo. Položky sú prepracované na základe STN EN ISO 8501-1 podľa stupňa korózie a abrazívneho čistenia.

Agregované položky

Pre rýchle orientačné ocenenie sme do cenníkov 822-1 Pozemné komunikácie a letiská a 711 Izolácie proti vode zaradili nové agregované položky prác. Ide o spevnené drenážne plochy a zelené vegetačné strechy. Položky sú spracované v smernej verzii bez obchodných označení a v komerčnom prevedení od spoločnosti POH. Pre adresné ocenenie ostala v databáze zachovaná možnosť použiť konkrétne položky.

Materiály

Do Cenníka materiálov boli doplnené materiály od 23 výrobcov a predajcov. Ďalej sme doplnili vyše 2 000 prepojení pre funkciu „dohľadanie prác k materiálu“ so zameraním na elektrosortiment.

V Materiáloch online pribudli za posledný polrok 4 firmy (AGRONA, 2N TELEKOMUNIKACE, HYDROSTOP, SPELBERG). Aktuálne tu máte k dispozícii 800 000 materiálov od vyše 200 výrobcov a predajcov.

Inflácia a zmeny cien

Ceny stavebných materiálov sú stabilnejšie ako v rokoch 2021/2022, ale k zmenám stále dochádza. V niektorých prípadoch cena klesá po predchádzajúcom mimoriadnom náraste, inde zase stúpa v reakcii na vysokú infláciu. Oproti verzii 2023/II v1 sme preto aktualizovali nákupnú cenu pre viac ako 34 800 materiálov. Aktualizované boli aj ceny PHM (nafta, benzín) a elektrickej energie, ktoré priamo ovplyvňujú výšku sadzieb strojohodín a v prípade PHM aj dopravného nákladu na materiál (stĺpec Doprava v Cenníku materiálov).

Navýšené boli tiež mzdové sadzby a hraničné hodnoty pre práce tzv. menšieho a malého rozsahu.

Novoročná verzia databázy vám opäť prináša množstvo noviniek z rôznych oblastí. Veríme, že v nej nájdete oblasť aj pre vašu prácu. Podrobné novinky databázy nájdete na stránke CENEKON.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty