Menu

Novoročná verzia OLYMPU

Na Nový rok o slepačí krok. S OLYMPOM robíme veľké a rýchle kroky aj napriek množstvu legislatívnych zmien. Nová minimálna mzda, povinné príplatky, analytické údaje zamestnancov, daňový bonus na deti, oznamovacie povinnosti a tak ďalej. Je toho na vás príliš veľa? Nebojte sa, s novoročnou verziou OLYMPU 23.00, zvládnete všetko bez problémov.

Nové mzdové a daňové veličiny

Aj v roku 2023 sa mení výška minimálnej mzdy, nezdaniteľná časť na daňovníka, povinné príplatky a ďalšie daňové veličiny. Zmení sa taktiež výška príspevku na stravovanie. Všetky tieto novinky nájdete v zapracované vo verzii 23.00.

Analytické údaje

Od 1. 1. 2023 je povinnosťou zamestnávateľa, viesť evidenciu analytických údajov zamestnancov a oznamovať ich Sociálnej poisťovni. To znamená, že je potrebné u každého zamestnanca, ktorý má pridelené IČPV evidovať údaje ako:

  • kód miesta výkonu práce,
  • kód druhu práce (SK-ISCO 08),
  • rozsah práce.

Do OLYMPU môžete tieto údaje vypĺňať už od verzie 22.90, ale RLFO – zmenu vám program vytvorí od verzie 23.00.

Ročné zúčtovanie dane za rok 2022

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2022 sa opäť zmenilo a spolu so Žiadosťou o vykonanie zúčtovania dane za rok 2022 sú zapracované v novej verzii.

Daňový bonus na deti

Od 1. 1. 2023 sa zvyšuje suma daňového bonusu na dieťa a to nasledovne:

  • pre dieťa do 18 rokov veku je vo výške 140 € mesačne,

  • nad 18 rokov veku dieťaťa je vo výške 50 € mesačne.

Nárok možno uplatniť najviac do výšky ustanoveného % základu dane podľa počtu vyživovaných detí.

Legislatívna TOUR 2023

Na januárovej konferencii vás už tradične prevedieme novinkami v legislatíve v roku 2023 a ročným zúčtovaním dane za rok 2022. Prejdeme si aktuálne mzdové a daňové veličiny, daňový bonus, novinky v dohodách či RZD. Toto všetko sa oplatí vedieť, tak neváhajte a obsaďte si miesto ešte dnes.

Ako získate novú verziu?

Novú verziu získate už začiatkom januára s platným Balíkom služieb. Ak vám vypršala platnosť Balíka služieb, obnovte si ho už teraz, jednoducho cez svoj KROS účet.

Obnoviť Balík služieb

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty