Menu

Od septembra sa zvyšuje hodnota stravného  

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny reaguje na rekordnú infláciu okrem iného aj zvýšením stravného pre zamestnancov od 1. 9. 2022. Tento rok sa minimálna hodnota stravných lístkov, tzv. gastráčov nezvyčajne navyšuje už po druhýkrát.

Minimálna hodnota stravovacej poukážky sa zvýšila o 30 centov, pri pracovnej ceste v trvaní od 5 až 12 hodín si zamestnanci prilepšia o 40 centov.

Výška stravného závisí od času stráveného na pracovnej ceste. Nové platné hodnoty sú:

  • 6,40 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 9,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 14,50 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Porovnanie hodnôt v období od 1. 5. – 31. 8. 2022 a od 1. 9. 2022

1. 5. – 31. 8.2022
od 1. 9. 2022
Stravné pri pracovnej ceste 5 – 12 hodín
6 eur
6,40 eura
Minimálna hodnota stravovacej poukážky
4,50 eur
4,80 eura
Minimálny zákonný príspevok zamestnávateľa
2,48 eura
2,64 eura
Maximálny zákonný príspevok zamestnávateľa
3,30 eura
3,52 eura

V praxi má nová výška stravného vplyv na zamestnanca, zamestnávateľa, ako aj živnostníka – podnikateľa.

Ak ste v pozícii zamestnanca, tak minimálna hodnota stravovacej poukážky (gastrolístku), ktorú vám zamestnávateľ môže poskytnúť, je 4,80 eura. Od septembra si tak zamestnanci prilepšia o 30 centov.

Zákonník práce určuje v akej výške sú výdavky na stravovanie zamestnancov daňovým výdavkom. Ak firma poskytuje zamestnancom gastrolístky alebo finančný príspevok na stravovanie, od 1. septembra 2022 im bude prispievať sumou najmenej 2,64 eurá, ktorá je vypočítaná ako 55% z minimálnej hodnoty stravného lístka 4,80 eura.

Maximálna hranica je stanovená rovnakým percentom, avšak pri výpočte sa vychádza zo zákonom stanoveného stravného pre časové pásmo 5 až 12 hodín. Ide o sumu 3,52 eura.

Pre živnostníkov platí, že si do daňových výdavkov môžu zahrnúť len hodnotu 3,52 eurá, čo je 55 % z hodnoty stravného platného pre časové pásmo 5 – 12 hodín . Výhodou však je, že od januára 2022 už nepotrebujú dokladovať nákup stravy pokladničným dokladom.

Katarína Bohdalová

daňová poradkyňa, KROS

Tempo zvyšovania stravného nestačí na zvyšovanie cien v reštauráciach

Stravné sa upravuje na základe indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní z údajov Štatistického úradu SR. Ceny denného menu v jednotlivých krajoch stúpli po pandémii a vplyvom inflácie rastú ďalej. Minimálna hodnota gastrolístkov či finančného príspevku tak len veľmi zďaleka odráža cenu jedál v reštauráciách.

Platnosť od septembra

Firmy by nemali zabudnúť, že nové hodnoty sú platné od 1. 9. 2022. To znamená, že zamestnávatelia musia poskytnúť finančný príspevok a stravovacie poukážky v nových minimálnych hodnotách už na mesiac september.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty