Menu

OLYMP 13.30

Novinky verzie 13.30

  • Na dokumente Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti (Dokumenty – Potvrd. na dávku v nezamestnanosti) sa pre dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti, ktoré vznikli pred januárom 2013, uvádza do dátumu vzniku dohody 1.1.2013.
  • Úprava Hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2012. Z dôvodu zavedenia nových kontrol v aplikácii eDane sme vykonali v hlásení nasledovné úpravy: 1/ V prípade zamestnávateľa FO, program nebude na 1. strane hlásenia uvádzať kód právnej formy. 2/ Ak sa v IV. alebo V. časti hlásenia nenachádza žiadny zamestnanec, je potrebné uviesť aj prázdnu stranu. To znamená, že pri tlači/exporte hlásenia program automaticky uvedie minimálny počet strán 1 pre IV. a V.časť. Program zároveň umožní vytlačiť aj prázdnu IV. alebo V. časť hlásenia. 3/ Ak si zamestnanec v RZD uplatnil zamestnaneckú prémiu, r. 5 NČZD v V. časti program ponechá prázdny.
  • Upravený vzhľad formulára pre zadávanie zdravotného poistenia u dohodárov v Personalistike na karte Zdravotné poistenie. Zjednodušil sa aj spôsob prihlasovania dohodára do zdravotnej poisťovne. Podľa nového metodického usmernenia ak dohodár pracuje 5 dní po sebe, na ďalšie 2 dní, ktoré sú v zmysle Zákonníka práce dňami nepretržitého odpočinku, ho nie je potrebné odhlasovať zo ZP. Z tohto dôvodu stačí v Personalistike – Zdravotné poistenie zadať len začiatok trvania dohody (poistenia), tak ako to poznáte z pridávania ZP u zamestnancov na HPP. V ostatných prípadoch, ak dohodár nepracuje 5 dní po sebe, ho naďalej prihlasujete len na reálne odpracované dni. V programe pri zadávaní zdravotnej poisťovne označíte možnosť “Dohodár nepracuje 5 dní po sebe” a v zobrazenom kalendári vyklikáte odpracované dni, na základe ktorých program vytvorí prihlášku/odhlášku do ZP.
  • Zmena názvu banky Volksbank na Sberbank Slovensko. Z programu je možné tlačiť aj nový papierový prevodný príkaz pre Sberbank Slovensko. Formát ani štruktúru dát elektronického bankovníctva banka nezmenila.
  • Vo formulári pre export prihlášok/odhlášok do ZP (Exporty – Export zdravotného poistenia – Prihlášky a odhlášky) je možné si zvoliť export len prihlášok, resp. len odhlášok. Zároveň pri exporte prihlášok/odhlášok do ZP a RLFO do SP je možné vybrať si zamestnanca nielen z evidencie Personalistika, ale aj z Výpočtu miezd.
  • Na dokumente Denný vymeriavací základ po zamestnancoch (Dokumenty – Evidencia nemocí) program uvádza aj zamestnancov pracujúcich na dohodu o vykonaní práce a dohodu o pracovnej činnosti s pravidelným príjmom za predpokladu, že nepoberajú dôchodok.
  • Podporujeme tlač manažérskych zostáv z programu Olymp cez Microsoft Office 2013.
  • Opravené vykazovanie zamestnancov v Hlásení o vyúčtovaní dane za rok 2012 tak, aby program v V. časti hlásenia uvádzal aj zamestnancov, ktorí v roku 2012 nemali generovanú ani jednu výplatu (napr. z dôvodu rodičovskej dovolenky), ale zamestnávateľ im vykonal RZD.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty