Menu

OLYMP 15.22

Ostatné novinky verzie 15.22

  • Dokument a export V. časti Hlásenia o vyúčtovaní dane bol upravený tak, aby v prípade, že má zamestnanec uplatnenú zamestnaneckú prémiu, neboli vyplnené NČZD v riadkoch 7, 8, 9. Na dokumente Zúčtovanie preddavkov na daň v rovnakom prípade program uvedie 0,00 v riadkoch 04b, 04c a 04d. Riadok 04a sa vypĺňa len informatívne na účely výpočtu zamestnaneckej prémie.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty