Menu

OLYMP 18.72

Top novinky verzie 18.72

>

MyJob

Nová webová aplikácia MyJob, ktorá slúži na zabezpečenú komunikáciu medzi mzdárkou, zamestnancami a majiteľmi firiem. Aplikácia je prepojená s OLYMPOM, všetky dokumenty odošlete priamo z programu aj bez heslovania.

>

Legislatíva

Nová zložka mzdy 272 – odmena k vianočným sviatkom (tzv. 14. plat). Ide o novú dobrovoľnú formu odmeny. V roku 2018 sa po splnení zákonom stanovených podmienok nezdaňuje suma do výšky 500 € a neplatia odvody na zdravotné poistenie, maximálne tiež do sumy 500 €.

Do kalendára bol pridaný nový štátny sviatok 30.10.2018.

Ostatné novinky verzie 18.72

 • Nová webová aplikácia MyJob, ktorá slúži na zabezpečenú komunikáciu medzi mzdárkou, zamestnancami a majiteľmi firiem. Aplikácia je prepojená s OLYMPOM, všetky dokumenty odošlete priamo z programu aj bez heslovania.
 • Nový dokument Zoznam pracovníkov podľa nároku na 13. a 14. plat (Tlač – Personalistika – Údaje o pracovníkoch – Zoznamy pracovníkov), ktorý obsahuje údaje potrebné pre posúdenie nároku na uplatnenie daňovo-odvodového zvýhodnenia pre tzv. 13. a 14. plat.
 • Do programu bola zapracovaná nová zložka mzdy 272 – odmena k vianočným sviatkom (tzv. 14. plat). Ide o novú dobrovoľnú formu odmeny. V roku 2018 sa po splnení zákonom stanovených podmienok nezdaňuje suma do výšky 500 € a neplatia odvody na zdravotné poistenie, maximálne tiež do sumy 500 €.
 • Do kalendára bol pridaný nový štátny sviatok 30.10.2018.
 • Nové kódy odborov vzdelania pre rok 2018 potrebné pre štatistické zisťovanie Trexima.
 • Aktualizovaný ročný štatistický výkaz Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím pre rok 2018 a tiež Menný zoznam zamestnancov so zdravotným postihnutím (Tlač – Štatistiky).
 • Aktualizované tlačivo Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, Dôveru a Union (Tlač – Oznamovacia povinnosť – Prihlášky a odhlášky, zmeny do ZP).
 • Aktualizované tlačivo Oznámenie zamestnávateľa do ZP pre zdravotnú poisťovňu Dôvera, Union a Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (Tlač – Oznamovacia povinnosť – Zdravotné poisťovne).
 • Opravená chyba na dokumente Potvrdenie o vykonávaných zrážkach pre dohodárov. Na dokumente sa nezobrazovala informácia o tom, že zamestnávateľ neeviduje voči zamestnancovi žiadne pohľadávky.
 • Opravená chyba v dokumente Rezerva na nevyčerpanú dovolenku v prípade hospodárskeho roku. Program nebral do úvahy krátenie dovolenky.
 • Opravená chyba, ktorá sa prejavila, ak ste dohodárovi pridali do výplaty zložku mzdy zo skupiny Výdavky spojené so zamestnaním , napr. K20 alebo zložku mzdy N01, N02 alebo N03.
 • Opravená chyba pri prihlásení do aplikácie MyJob z Olympu, ak ide o firmu, ktorá má v podnikových údajoch označenú voľbu “fyzická osoba (FO)” a nie je vyplnené pole Názov – obchodné meno.
 • Opravená chyba pri tlači editovateľných zostáv, ktorá sa prejavila len u niektorých zákazníkov.
 • Opravená chyba s prihlasovaním sa do eSlužieb Dôvery bez zapamätaných prihlasovacích údajov.
 • Opravená chyba, ktorá sa vyskytla pri odosielaní výplatných pások e-mailom s pripojeným elektronickým podpisom.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty