Menu

OLYMP 19.00

Top novinky verzie 19.00

>

Legislatíva od 1. 1. 2019

nová suma minimálnej mzdy

nová suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a suma daňového bonusu

nové maximálne vymeriavacie základy na sociálne poistenie a zdravotné poistenie z dividend

nový maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri dočasnej PN

aktualizované tlačivá Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane a Potvrdenie o zdaniteľnej mzde pre rok 2019

Ostatné novinky verzie 19.00

 • Od 1.1.2019 sa mení výška minimálnej mzdy na sumu 520 €/mes. pre mesačne odmeňovaných zamestnancov a 2,989 €/hod pre hodinovo odmeňovaných.
 • Od 1.1.2019 sa menia nasledovné mzdové veličiny:
  1. Maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie = 6 678 €.
  2. Maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie z dividend = 57 240 €.
  3. Maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti = 62,7287 €.
  4. Zamestnanec, ktorý bol evidovaný na úrade práce a v roku 2019 nastúpi do HPP a zároveň splní všetky podmienky pre uplatnenie odvodovej úľavy na SP a ZP, môže dosahovať sumu mesačného príjmu do výšky 639,18 €.
 • Od 1. januára 2019 sa upravuje nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka na sumu 328,11 €/mes. a suma daňového bonusu na 22,17 €. Ak je od 1. januára 2019 základ dane zamestnanca nižší alebo rovný ako 3021,37 Eur, uplatní sa sadzba dane vo výške 19 %. Od základu dane 3021,37 sa uplatní progresívna daň vo výške 25 %.
 • Aktualizované tlačivo Potvrdenie o zdaniteľnej mzde pre rok 2019 (Tlač – Potvrdenia zamestnávateľa – Potvrdenie o zdaniteľnej mzde).
 • Aktualizované tlačivo Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane pre rok 2018 (Tlač – Ročné vyúčtovanie – Preddavkov dane).
 • Opravená chyba v dokumente Rezerva na nevyčerpanú dovolenku v prípade hospodárskeho roku. Program neuvádzal zamestnanca, ktorý bol celý rok PN.
 • Opravená chyba pri generovaní prevodných príkazov so zohľadnením finančných pohybov v prípade, že v prevodnom príkaze boli dve zálohy na rovnaký účet. Program nesprávne pridal položky mínusovou čiastkou.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty