Menu

OLYMP 19.11

Top novinky verzie 19.11

Ostatné novinky verzie 19.11

  • Opravená chyba pri automatickom zobrazovaní vyexportovaného Prehľadu v aplikácii e-Dane. Ak je pri exporte Prehľadu o zrazených preddavkoch na daň za rok 2019 zapnutá voľba Zobraz v e-Daniach, vyexportované údaje sa už správne načítajú do aktuálneho formulára.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty