Menu

OLYMP 20.81

Top novinky verzie 20.81

>

Legislatíva

  • Upravený xml export Podkladov pre priznanie finančného príspevku – opatrenie č. 1, 3A, 3B (Exporty – Prvá pomoc +) z dôvodu zmeny štruktúry xml súboru na slovensko.sk.

Ostatné novinky verzie 20.81

  • Aktualizované dokumenty Podklady pre priznanie finančného príspevku – opatrenie č. 1, 3A, 3B k žiadosti na získanie príspevku na udržanie zamestnanosti v súvislosti s COVID-19 platné pre obdobie od októbra 2020.
  • Zapracovaný xml export Podkladov pre priznanie finančného príspevku – opatrenie č. 1, 3A, 3B pre obdobie od októbra 2020 (Exporty – Prvá pomoc +). Vyexportovaný súbor je možné následne načítať na stránke slovensko.sk.
  • Aktualizovaný dokument Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím – ročný výkaz pre rok 2020 (Tlač – Štatistiky – Zamestnávanie občanov so ZPS). Po zobrazení dokumentu na obrazovku je možné jednotlivé polia upravovať, nakoľko program nemá dostatok informácií potrebných na vyplnenie všetkých údajov. Výpočtové riadky program po úprave dopočíta.
  • Zmena sadzby poistného na starobné poistenie na 8,75% a starobné dôchodkové sporenie na 5,25 %. Zmena sa týka len sporiteľov v II. pilieri a súvisí s novelou zákona o sociálnom poistení a zákona o starobnom dôchodkovom sporení zo septembra 2012, podľa ktorej sa od roku 2017 odvody do II. piliera postupne zvyšujú o 0,25 percentuálneho bodu ročne. Úprava sa prejaví na výplatných páskach od 01/2021.

  • Zapracované vylepšenie automatického znižovania hodín základnej zložky mzdy pri pridaní neprítomnosti (napr. pridanie lekára, sprievodu…). Základné zložky mzdy budú pri zadávaní neprítomností ponižované aj v prípade, že bude trvanie neprítomnosti iné ako pol dňa alebo jeden deň, t.j. ponížia sa po hodinách. Pre toto fungovanie je potrebné cez Nastavenia – Nastavenia zapnúť voľbu Zložky ponižovať po hod.

  • Výpočet na zložke mzdy 16 – zvýšenie tarify sa od januára 2021 upravil tak, že výsledná čiastka sa vypočíta podľa počtu hodín zadaných na zložke mzdy 15 – tarifný plat. Dni a hodiny na nej vyplnené nie sú, v prípade potreby je možné ich do zložky doplniť. Táto úprava sa týka tých, ktorí používajú zložky mzdy pre verejnú správu.

Ďalšie súbory na stiahnutie

Kros FTP uploader – slúži pre servisné potreby na zasielanie databáz na FTP server.

OLYMP licenčný server – lokálny licenčný server pre účtovné firmy.

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty