Menu

OLYMP 21.00

Top novinky verzie 21.00

>

Legislatíva

 • Mzdové veličiny platné pre rok 2021 (minimálna mzda, nezdaniteľná časť, daňový bonus, maximálne vymeriavacie základy…)
 • Nový výpočet niektorých príplatkov od 1.1.2021
 • Možnosť zaevidovať Identifikačné číslo právneho vzťahu pridelené Sociálnou poisťovňou
 • Nový export Registračných listov FO pre Sociálnu poisťovňu
 • Aktualizované dokumenty Žiadosť o vykonanie zúčtovania dane, Registračný list FO, Oznámenie o dani vyberanej zrážkou

Ostatné novinky verzie 21.00

 • Od 1.1.2021 sa mení výška minimálnej mzdy na sumu 623 €/mes. pre zamestnancov odmeňovaných mesačnou mzdou a 3,580 €/hod. pre hodinovo odmeňovaných.
 • Od 1.1.2021 sa menia nasledovné maximálne hranice:
  1. Maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie = 7 644 €.
  2. Maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti = 71,8027 €.
  3. Zamestnanec, ktorý bol evidovaný na úrade práce a v roku 2021 nastúpi do HPP a zároveň splní všetky podmienky odvodovej úľavy na SP a ZP, môže dosahovať sumu mesačného príjmu do výšky 731,64 €.
  4. Maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie z dividend = 65 520 €.
 • Od 1. januára 2021 sa upravuje nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka na sumu 375,95 €/mes. Suma daňového bonusu na dieťa nad 6 rokov je vo výške 23,22 €, do 6 rokov 46,44 €. Ak je od 1. januára 2021 základ dane zamestnanca nižší alebo rovný ako 3 165,16 €, uplatní sa sadzba dane vo výške 19 %. Od základu dane 3 165,17 sa uplatní progresívna daň vo výške 25 %.
 • Od 1.1.2021 je upravený výpočet niektorých príplatkov. Výška príplatkov je od 1.1.2021 stanovená pevnou sumou. Výpočet bol upravený pri zložkách mzdy: 180 príplatok za prácu v noci, 166 príplatok za prácu v sobotu, 168 príplatok za prácu v nedeľu, 190 príplatok za sťažený výkon práce, 160 príplatok za prácu vo sviatok u dohodárov, 392 prac. pohotovosť mimo pracoviska neaktívna.
 • Pri zložke mzdy 145 nadčasový príplatok program od januára 2021 automaticky vypočíta 35% priemerného zárobku u zamestnancov, ktorí majú v Personalistike na Mzdových údajoch zadanú 3. alebo 4. rizikovú kategóriu.
 • Aktualizovaný export Registračných listov fyzickej osoby pre Sociálnu poisťovňu (Exporty – Registračné listy FO).
 • V Personalistike na pracovnom pomere pribudla možnosť zadať Identifikačné číslo právneho vzťahu pridelené Sociálnou poisťovňou – IČPV. IČPV je jedinečný identifikátor právneho vzťahu, pridelený pri prihlásení zamestnanca na konkrétny poistný vzťah, ktorý sa bude používať pri komunikácii so Sociálnou poisťovňou.
 • Zapracovaný import Identifikačného čísla právneho vzťahu prideleného Sociálnou poisťovňou z csv súboru (Mzdové funkcie – Import IČPV).
 • Pri exporte a tlači Registračného listu FO sa už automaticky nevytvárajú RLFO pre nahlásenie zmien v osobných údajoch zamestnanca. Od 1.1.2021 tieto zmeny už pre občana SR nie je potrebné nahlasovať. Naďalej sa automaticky vytvoria iba v prípade cudzinca, ktorý nemá pobyt v SR.
 • Upravené oznamovanie zmien na Sociálnu poisťovňu pri materskej a rodičovskej dovolenke. Od 1.1.2021 sa cez Registračný list FO zmena pri začiatku a ukončení materskej a rodičovskej dovolenky už neoznamuje. Program v tomto prípade RLFO zmena už nevytvára.
 • Aktualizované tlačivo Žiadosť o vykonanie zúčtovania dane (Tlač – Ročné vyúčtovanie – Preddavkov dane).
 • Aktualizovaný dokument Registračný list fyzickej osoby (Tlač – Oznamovacia povinnosť – Sociálna poisťovňa).
 • Aktualizovaný dokument Oznámenie o dani vyberanej zrážkou za rok 2021 (Tlač – Odvod dane).
 • Opravená chyba na dokumente Podklady k mesačnému výkazu v priemysle (Tlač – Štatistiky). Nesprávne sa vykázal počet odpracovaných hodín v prípade použitia zložky mzdy 365 zvyšovanie kvalifikácie.
 • Export podkladov pre Opatrenie č. 1, 3A, 3B bol upravený tak, aby sa správne vyexportovali aj špeciálne znaky ako napr. & v názve firmy.

Ďalšie súbory na stiahnutie

Kros FTP uploader – slúži pre servisné potreby na zasielanie databáz na FTP server.

OLYMP licenčný server – lokálny licenčný server pre účtovné firmy.

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty