Menu

OLYMP: Nová verzia 17.70

Vydali sme pre vás novú verziu programu OLYMP 17.70, v ktorej môžete využívať nové funkcie:

Legislatíva

Od 1.9.2017 platí pre verejnú správu nová zložka mzdy 219 – Odmena k funkčnému platu. Slúži na zadanie odmeny vo výške 2 % priznaného funkčného platu zamestnanca v zmysle Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Prehľadnejší mzdový list

Mzdový list už vytlačíte v členení na zložky mzdy a zrážky. Kontrola Mzdového listu s inými dokumentmi, napr. s Potvrdením o zdaniteľnej mzde, tak bude jednoduchšia.

Import údajov z iného softvéru

Ak ste stále váhali či máte prebrať aj firmu z iného softvéru, tak teraz je ten správny čas. Okrem personálnych údajov už naimportujete aj priemery na nemoc, dovolenku a ELDP.

Nový dokument

Zrážky už odkontrolujete aj pred generovaním výplat cez dokument Rekapitulácia zrážok zadaných v personalistike.

Prístup k súborom

Po vyexportovaní súborov sa zobrazí cesta s hypertextovým prepojením. Po kliknutí na prepojenie sa otvorí priečinok s vyexportovaným súborom.

Získajte novú verziu

 Pri platnom Balíku podpory si stiahnite verziu priamo z programu alebo z našej internetovej stránky.

Stiahnuť

Ak máte Balík podpory neplatný, predĺžite si ho pohodlne v KROS účte.

KROS účet

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty