Menu

OMEGA 12.01.00

Ostatné novinky verzie 12.01.00

 • Opravená chyba, ktorá bola pri tlači hlavnej knihy za zadané obdobie DUÚP od-do.
 • Opravená chyba, ktorá bola pri prechode do nového roka – pri nastavovaní počiatočných stavov na sklade program zamrzol.
 • V Evidencii účtovných dokladov vo funkcii “Automatické generovanie dokladov zo splátkových kalendárov” bola opravená chyba. V prípade, ak pre doklady v cudzej mene vzniklo halierové vyrovnanie iba v účtovnej mene, nezaúčtovalo sa.
 • Program bol upravený tak, že v prípade opravy reklamácií a vypnutej voľby generovania príjemok nekontroluje uzávierku skladu.
 • V programe po pridaní čítačky čiarových kódov a nastevení parity na “párna” alebo “značka” sa pri otváraní databázy firmy vyskytla systémová chyba, ktorá bola odstránená.
 • V programe bola opravená chyba, kvôli ktorej vznikali v číselníku skladových kariet duplicitné karty.
 • Opravená chyba, ktorá sa prejavovala v prípade, že vo firme je viac ako 1 sklad, na skladoch sú karty s rovnakými číslami a chcem pridať položku do faktúry tým spôsobom že vypíšem jej číslo a stlačím enter, tak sa zobrazí tabuľka pre výber správnej karty, ale tabuľka je prázdna. Naplní sa až keď kliknem do gridu.
 • Opravená tlač editovateľnej zostavy pre hlavnú knihu, kde nefungoval filter na SZČP.
 • Odstránená chyba, kedy pri predaji cez ECR a pridaní zľavy s desatinnými číslami sa bločik nevytlačil, prípadne sa objavilo chybové hlásenie.
 • V programe bol opravený import predajných cien skladových kariet z programu MRP.
 • Bola opravená chyba pri importe dokladov fakturácie. V programe sa kód služby nesprávne prepísal na kód, aký mala skladová karta.
 • Opravená chyba v zobrazovaní počtu desatinných miest na ECR. Program nesprávne prepočítaval systémové príznaky.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty