Menu

OMEGA 12.13.00

Ostatné novinky verzie 12.13.00

 • Zmena sadzieb stravného pre tuzemské pracovné cesty s platnosťou od 1.4.2009.
 • Pri tlači odoslaných faktúr bola opravená chyba “Subscript out of range”.
 • Opravená chyba, ktorá bola pri uzávierke dlhodobého majetku. Ak mal majetok z minulého roka prenesené účtovné odpisy, pri vytváraní novej uzávierky boli zrušené staré odpisy a nahradili sa jedným novým odpisom. Táto chyba sa vyskytovala zriedkavo. Jednou z podmienok bolo, že rôzne karty majetku mali rozdielne nastavený spôsob automatických opráv odpisov Prepíš/Ponechaj.
 • V Pohyboch na sklade, pri generovaní mánk a prebytkov inventúry bola opravená chyba. Program za určitých okolností vygeneroval položky z iným vnútorným dátumom ako bol dátum a čas vyhotovenia.
 • V programe bola opravená chyba pri sťahovaní mesačných kurzových lístkov. Pri stiahnutí kurzového lístka za mesiac február sa stiahli kurzy, ktoré mali dátum 30.2. a 31.2., pričom patrili do nasledujúceho mesiaca na dni 2.3. a 3.3.
 • V programe bol upravený export do xml, tak aby bol importovateľný na stránku www.drsr.sk.
 • Opravená chyba “Type Mismatch”, ktorá vznikala pri pridávaní dokladu fakturácie.
 • Opravená chyba, kedy program nesprávne prenášal sumu z predajky do vytvorenej výdajky.  Vo výdajke bola uvádzaná hodnota bez zľavy, čiže cena bez DPH.
 • Vo Fakturácii v odoslaných faktúrach bola opravená chyba. Program v niektorých prípadoch zobrazoval upozornenie o nesprávnom zadaní sumy rozpisu na SZČP aj v prípade, že v skutočnosti suma rozpisu súhlasila so súčtom rozpísaných položiek.
 • Opravená chyba, ktorá bola v odpisoch dlhodobého majetku pri prechode na EUR. V prípade rovnomerných daňových odpisov a účtovných odpisov typu “Fixnou čiastkou”, rok zaradenia 2007 a nižší, program nesprávne vypočítal odpisy majetku pre nový rok.
 • Od  verzie 12.00 program nesprávne preberal poradie cenových úrovní v predajkách. Vo verzii 12.13 je táto chyba odstránená. Nastavenie preberá cenu najskôr z partnera, ak tam nie je zadaná, tak z užívateľských nastavení, ak ani tam nie je zadaná, tak z cenových úrovní.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty