Menu

OMEGA 21.00.00

Top novinky verzie 21.00.00

>

Zostavy podľa seba

Vyskúšajte si ďalšie tlačové zostavy v novom dizajne s možnosťou pridania ľubovoľných údajov. Upraviť si môžete pokladničný doklad, dohodu o započítaní pohľadávok, došlú objednávku aj pohyby zo skladu.

>

Preddavky v Daňovom priznaní motorových vozidiel automaticky

Od verzie 21.00 sa podľa odporúčaní z MF SR počíta pre návesovú jazdnú súpravu výška predpokladanej dane pre rok 2017 z najbližšej nižšej ročnej sadzby dane.
Po novom už zaúčtujete nielen daň ale aj preddavky na daň priamo z Daňového priznania motorových vozidiel. Šetrite svoj čas a urobte to na 1 klik.

>

Import počiatočného saldokonta z Excelu

Preberáte účtovníctvo a potrebujete rýchlo zaevidovať doklady do účtovníctva? Aj s tým si ľahko poradíte. Na pár klikov si naimportujete neuhradené doklady z Excelu a zároveň sa Vám v programe založia partneri v číselníku Partnerov.

Ostatné novinky verzie 21.00.00

 • Dopracovali sme možnosť zaúčtovania preddavkov na daň v DPMV priamo z daňového priznania a podľa odporúčaní z MF SR sme zapracovali výpočet predpokladanej dane pre návesové jazdné súpravy pre rok 2017 z najbližšej nižšej ročnej sadzby dane.
 • Dopracovali sme ďalšie editovateľné zostavy, ktoré si môžete upravovať podľa svojich predstáv, napríklad: pokladničný doklad, dohoda o započítaní pohľadávok, došlá objednávka, príjemka a výdajka.
 • Dopracovali sme možnosť importovať počiatočné saldokonto z Excelu. Na pár klikov sa do Evidencie účtovných dokladov naimportujú neuhradené doklady z minulých rokov a zároveň sa založia partneri v číselníku Partnerov.
 • Aktualizovali sme originálne tlačivo účtovnej uzávierky v nemčine, kde bol zle preložený jeden text.
 • Do cenoviek sme doplnili tlač čiarového kódu CODE 128.
 • V rámci maloobchodného predaja sme do zoznamu skladových kariet pridali stĺpec Bežne vydávané množstvo.
 • Pri importe výdaja podľa objednávky z mobilného skladníka sme doplnili prenos ceny z objednávky.
 • V programe bola opravená chyba s nesprávnym výpočtom skladovej ceny na makrokartách. Nesprávny výpočet nastával pri špecifickom prípade, ak sklad bol oceňovaný FIFO metódou, makrokarty obsahovali spoločné položky a zároveň tieto makrokarty boli použité naraz v jednom fakturačnom doklade.
 • Pri pridávaní položiek z príjemky/výdajky, ktorá bola vystavená pre zahraničného partnera s nulovou DPH do dodacieho listu pre slovenského partnera, sme upravili spôsob nastavenia sadzby DPH. Sadzba DPH sa v tomto prípade bude preberať zo skladovej karty, nie z príjemky/výdajky.
 • Opravená chyba pri importe faktúr cez textové súbory. Oddiel KVDPH A2 sa importoval ako X.
 • Opravená chyba pri archivácii keď sa bezdôvodne zobrazovala hláška Pravdepodobne prebieha iná archivácia tejto firmy …
 • V zozname skladových kariet bola uvedená nesprávna predajná cena s DPH. Tento nedostatok sme odstránili.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty