Menu

Online fakturácia plná zákonných aj vyžiadaných noviniek

Držať krok s pribúdajúcimi zmenami v legislatíve a nárokmi trhu nemusí byť až také náročné, ak nám používaný systém prácu zjednodušuje. KROS Fakturácia za vás ustráži nové podmienky pri zaokrúhľovaní prijatých platieb a pomôže vystaviť pravidelne aj stovky dokladov. Vďaka rôznym pomôckam a príznakom na dokladoch si udržíte prehľad o všetkom podstatnom.

Aj v uplynulom štvrťroku pribudlo v KROS Fakturácii množstvo noviniek. Niektoré úpravy vyplynuli zo zákona, najviac ich však pribudlo vďaka námetom z praxe, priamo od vás, používateľov našej webovej aplikácie. Pozrite si v súhrne výber tých najvýznamnejších.

Zaokrúhľovanie hotovostných platieb od 1. 7. 2022

Bez manuálnych výpočtov a úprav súm si vytlačíte príjmový pokladničný doklad k faktúre uhradenej v hotovosti. Hodnota, ktorú ste prijali, bude automaticky zaokrúhlená podľa platnej legislatívy a suma zaokrúhlenia bude samostatne vyčíslená.

Pravidelné faktúry – systém, ktorý bude fakturovať za vás

Stačí si vytvoriť šablónu a nastaviť pravidlá generovania dokladov pre odberateľa. Pri nastavení odoslania faktúr e-mailom nemusíte byť ani v práci a bezchybné doklady sa dostanú k vašim klientom vždy načas.

Príznak „videný“ doplnený o dátum a čas

Pre ešte lepší prehľad uvidíte v zozname dokladov odoslaných e-mailom aj dátum a čas, kedy klient faktúru videl. Ak neposielate faktúry priamo z KROS Fakturácie, môžete doklad ručne označiť ako odoslaný.

Faktúra v prílohe e-mailu ako PDF

Odošlite klientovi faktúru priamo z KROS Fakturácie a v prílohe e-mailu môže byť faktúra aj ako PDF dokument. Takto si môže klient doklad uložiť v elektronickej podobe, čo je v dobe digitalizácie viac než žiadúce.

Export fakturácie aj s položkami a dátumom úhrady

Zaujíma vás, aké položky, či v akom množstve ste za vybrané obdobie fakturovali? V exporte vybraného zoznamu faktúr pribudol zoznam fakturovaných položiek. Tiež budete mať prehľad o dátumoch úhrad jednotlivých dokladov.

Zahraničný bankový účet

Do zoznamu vašich bankových účtov už môžete pridať aj ten zahraničný. Po pridaní správneho účtu na faktúru urýchlite inkaso za svoje pohľadávky.

Vylepšenia, ktoré ste si vyžiadali

Aj drobné úpravy často vedia ušetriť veľa času a spríjemniť prácu. Či už ide o automatické dopĺňanie ulice, PSČ a mesta pri zadávaní adries, výber dátumu splatnosti z kalendára alebo poznámka na faktúre, ktorá sa vytlačí. Nápomocným je aj upozornenie na nesprávne zadané údaje pri kontrole nastavenia SMTP servera – odosielanie e-mailov z vlastného konta, či možnosť filtrovania faktúr podľa dátumu dodania a číselného radu.

Čo by vás ešte mohlo zaujímať?

Ak používate aj aplikáciu KROS Sklad, potešiť vás môžu novinky ako:

  • Zadanie nákupnej ceny na skladovú kartu.
  • Popis položky viditeľný aj v pohyboch na sklade.
  • Vytvorenie výdajky z príjemky.
  • Upozornenia v pohyboch skladu pri prekročení limitov kariet.
  • Pridanie ďalších používateľov skladu s rôznymi oprávneniami.

Ako môžete využívať všetky uvedené funkcie?

Vyberte si zostavu KROS Fakturácie a zostavu KROS Skladu, ktorá spĺňa práve vaše potreby.
Už čoskoro sa môžete tešiť na možnosť využívať viac skladov, či vystaviť faktúru rovno z číselníka partnerov. Čo ďalšie by ste v aplikáciách uvítali, nám môžete napísať na: fakturacia@kros.sk.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty