Menu

Paušálne výdavky v daňovom priznaní

Živnostníci a fyzické osoby, ktorí si neuplatňujú skutočné výdavky vedením jednoduchého účtovníctva alebo daňovej evidencie, si môžu pri podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2022 uplatniť paušálne výdavky.

Kto si môže uplatniť paušálne výdavky?

Výdavky percentom z príjmov sú určené pre daňovníka, ktorý:

 • nie je platiteľom DPH alebo je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia,
 • má príjmy z podnikania podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov, alebo
 • má príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov, alebo
 • má príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov.

POZOR: Paušálne výdavky si nemôže uplatniť daňovník pri príjmoch z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov.

  Výška paušálnych výdavkov

  Paušálne výdavky si môže podnikateľ uplatniť vo výške 60 % z celkových zdaniteľných príjmov, najviac však do výšky 20 000 eur, pričom maximálna výška výdavkov nezávisí od počtu mesiacov vykonávania podnikateľskej činnosti. Odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne sa do tejto sumy nezapočítavajú, uvádzajú sa v daňovom priznaní v reálnej výške, ktorú podnikateľ do zdravotnej a Sociálnej poisťovne zaplatil.

  Príklad: Živnostník mal v roku 2022 príjmy z podnikania vo výške 25 200 eur. Do zdravotnej poisťovne zaplatil odvody v sume 948,85 eura, sociálne postenie zaplatil 2 246,57 eura. V akej výške si môže uplatniť paušálne výdavky?

  Živnostník si môže uplatniť do výdavkov 60 % z dosiahnutých zdaniteľných príjmov, a teda sumu 15 120 eur (25 200 x 60 / 100). K uvedenej sume pripočíta zdravotné a sociálne odvody. Celkové výdavky vrátane odvodov tak budú vo výške 18 315,42 eura.

  Komu sa oplatia paušálne výdavky?

  Paušálne výdavky sa oplatia tým podnikateľom, ktorí majú skutočné výdavky za kalendárny rok nižšie ako tie paušálne. Väčšinou ide o tzv. slobodné povolania, napr. daňový poradca, programátor, marketér, novinár a podobne.

  Príklad: Podnikateľ mal v roku 2022 príjmy z podnikania vo výške 35 000 eur. Jeho skutočné výdavky súvisiace s podnikaním boli 7 440 eur. Oplatí sa mu uplatniť v daňovom priznaní skutočné alebo paušálne výdavky?

  Podnikateľovi sa oplatí uplatniť paušálne výdavky, a to v maximálnej výške 20 000 eur.

  Povinnosti živnostníka pri uplatnení paušálnych výdavkov

  Ak sa daňovník rozhodne pre uplatnenie paušálnych výdavkov, je povinný viesť evidenciu o:

  • príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane,
  • zásobách a o pohľadávkach.

  Paušálne výdavky v TAXE

  Pri uplatnení paušálnych výdavkov si daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2022 zvládnete v TAXE vytvoriť aj sami. S vyplnením vám pomôže sprievodca, automatické výpočty a kontroly. Stačí zadať vaše príjmy, zakliknúť voľbu, že si výdavky uplatňujete percentom a program sa o výpočet dane postará. Potom už len stačí daňové priznanie exportovať a podať elektronicky na portáli finančnej správy.

  Zdieľať
  Súvisiace témy k článku
  KROS
  O nás
  Blog
  Kontakty