Menu

Pripravili sme nové verzie programov HYPO 10.51 a CENKROS plus 15.50

Vážení používatelia,

radi by sme vás informovali o dostupnej novej verzii programu HYPO – ohodnocovanie nehnuteľností a CENKROS plus 15.50, ktoré sú k dispozícii od 6.7.2012.

Nová verzia HYPO 10.51

Najdôležitejšie novinky:

 • Zobrazovaním vypočítanej technickej hodnoty pre všetky objekty v hlavnom formuláriuž nebudete musieť otvárať posudok vo Worde, aby ste zistili, aká je technická hodnota konkrétneho objektu.

 • databázou historických koeficientov cenovej úrovne kCU pre katalóg ÚSI Žilina už nebudete musieť vyhľadávať hodnoty kCU. Jednoducho si pre zvolený rok a kvartál vyberiete hodnotu koeficientu priamo v programe.

 • Vo všetkých objektoch bolo oddelené zadávanie životnosti (odborný odhad a kubická metóda) od opotrebenia (lineárna metóda a analytická metóda).

 • Popis technického stavu Vám umožní popísať technický stav objektu, ktorý sa zobrazí vo výstupe pred samotným výpočtom, čo zabezpečí lepšiu preskúmateľnosť znaleckého posudku.

 • Jednoduchým spôsobom si môžete sami odregistrovať program HYPO z počítača cez internet a následne ho môžete zaregistrovať do iného počítača.

 • Sprehľadnili sme formulár Nastavenia, v ktorom nájdete v samostatných záložkách nastavenia programu, výstupu, písma, tabuliek a e-mailu.

 • Pri pozemkoch v ZÚO, z ktorých vyplýva zvýšený záujem o kúpu nehnuteľností sme doplnili výber mesta z databázy. Už nie je potrebné vyhľadávať aktuálnu jednotkovú hodnotu pozemku daného mesta predtým.

 • Podľa typu objektu, ktorý ohodnocujete v posudku sa Vám automaticky prednastaví formulár na zadanie výpočtu VŠH metódou polohovej diferenciácie.

 

stiahnuť

Ako získať novú verziu HYPO 10.51?

 • Aktuálna verzia je dostupná od 6. 7. 2012.
 • Pre nainštalovanie verzie je potrebné mať platný Balík podpory.
 • Ponuku na novú verziu na CD sme zaslali poštou vybraným používateľom dňa 2. 7. 2012.
  • Ak nemáte platný Balík podpory verziu 10.51 môžete získať po uhradení priloženej preddavkovej faktúry. Po pripísaní platby na náš účet Vám do 2 pracovných dní poštou zašleme CD s upgradom.
  • Ak máte platný Balík podpory verziu 10.51 si môžete od 6.7. bezplatne stiahnuť z našej internetovej stránky.

 

Nová verzia CENKROS plus 15.50

Najdôležitejšie novinky:

 • Prepracovali a zrýchlili sme vyhľadávanie položiek. Správnu položku nájdete jednoduchšie ako doteraz.

 • Používate vybrané rozpočty zákaziek ako vzor pri spracovaní ďalších rozpočtov? Označte si ich ako obľúbené, aby ste si ich vedeli kedykoľvek jednoducho zobraziť pomocou pohľadu Obľúbené zákazky.

Nový formát exportu do Excelu – EXCEL KOMPLET 2012:

  • celá stavba v jednom súbore, každý objekt je na jednej záložke.
  • dostupné všetky potrebné výstupy – krycí list, rekapitulácia a rozpočet.
  • možnosť exportovať výkazy výmer, poznámky alebo exportovať ako zadanie.
  • údaje sú počítané pomocou vzorcov. Ak zmeníte napr. množstvo položky, upraví sa celková cena a zmení sa aj krycí list.
 • Vylepšili sme pre Vás kopírovanie zákaziek z iných stavieb. Pomocou funkcie Vlož z inej zákazky si rýchlejšie vyberiete ten správny rozpočet, pretože uvidíte aj položky obsiahnuté v danej zákazke. Už nemusíte zákazky jednotlivo otvárať. Podobne sme vylepšili aj funkciu Vlož položku z inej zákazky priamo v rozpočte.
 • Zmodernizovali sme vzhľad programu, zapracovali sme nové ikony a obrázky, zrýchlili a zjednodušili sme často používané funkcie (založ stavbu/objekt, vyhľadávanie položky, zápis položky, prepínanie medzi rozpočtom a cenníkom, …).
 • Vyskúšajte zadarmo nový modul AREA – využitie projektovej dokumentácie, ktorý umožní:
  • prehliadať projektovú dokumentáciu (základný podklad pre tvorbu rozpočtu v elektronickej podobe) vo formáte BMP, JPG, GIF, PNG a PDF v samostatnom okne,
  • odmerať hodnoty z projektovej dokumentácie a vypočítať množstvá rôznych typov prác a preniesť ich do výkazu výmer na položke v zákazke.

stiahnuť

Ako získate novú verziu CENKROS plus 15.50?

 • Aktuálna verzia je dostupná od 6. 7. 2012. Pre nainštalovanie verzie je potrebné mať platný Balík podpory.
 • Ponuku na novú verziu sme zaslali poštou dňa 15. 6. 2012 používateľom programu CENKROS plus spolu s ponukou na publikáciu Oceňovanie stavebných prác so zľavou 30%.
  • Ak chcete novú verziu na DVD spolu s publikáciou, uhraďte farebnú predfaktúru.
  • Ak chcete iba novú verziu programu na DVD, uhraďte bielu predfaktúru.
 • Najrýchlejšie predfaktúru uhradíte v Zóne pre klienta.
 • Ak máte platný Balík podpory, novú verziu si od 6.7.2012 stiahnite priamo v progame.

Chcete dostať oznam, akonáhle budú k dispozícii nové verzie programov?

Páčia sa Vám novinky v programoch?

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty