Menu

September v znamení konca pandémie pre daňové účely

#spolutodame   #skrosomdoma

Viaceré opatrenia zákona Lex korona končia svoju platnosť k 30. 9. 2020. Týka sa to aj odkladu na podanie daňového priznania k dni z príjmov a zaplatenia dane za rok 2019. Vrátiť sa musíme aj k povinnostiam v ďalších oblastiach, kde boli termíny v dôsledku pandémie posunuté. Čo nás čaká najbližší mesiac a na čo máme čas do konca roka?

Daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 treba podať do 31. 10. 2020

Obdobie pandémie pre oblasť daní a účtovníctva bolo ukončené stanovením takzvaného fixného dátumu, ktorým je 30. september 2020. Čo to pre vás znamená? Najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca po skončení pandémie sú fyzické a aj právnické osoby povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov za minulý rok a daň aj zaplatiť. Keďže 31. október v tomto roku pripadol na sobotu, termín sa posúva na 2. 11. 2020.

Účtovná závierka – súčasť ukončenia účtovného roka

Do termínu na podanie daňového priznania musí účtovná jednotka s kalendárnym rokom 2019 zostaviť aj účtovnú závierku. Rovnako do 2.11.2020 treba uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok. Subjekty, ktoré nemajú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019, ako napr. občianske združenia, majú na uloženie účtovnej závierky do registra čas do 31. 12. 2020.

  Platenie preddavkov z príjmov za rok 2019

  S účinnosťou od 1. 11. 2020 sú podnikatelia povinní platiť preddavky na daň z príjmov vypočítané z daňového priznania 2019. S koncom pandémie totiž zaniklo opatrenie, podľa ktorého ste mohli v roku 2020 pokračovať v platení preddavkov z príjmov za rok 2018, a to v prípade, ak boli nižšie ako v roku 2019. Právnické osoby pritom nemusia doplatiť rozdiel na zaplatených preddavkov do termínu na podanie daňového priznania k dani z príjmu.

   V septembri 2020 pominulo aj oslobodenie od platenia preddavkov na daň z príjmov pri poklese tržieb najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Preddavky za rok 2019 splatné v októbri 2020 už zaplatiť treba.

   Čo s ďalšími opatreniami a zmenami termínov?

   Ukončenie pandémie pre daňové účely súvisí s množstvom zrušených opatrení týkajúcich sa správy daní, dane z pridanej hodnoty, ako aj colnej a rozpočtovej oblasti. Pôvodné termíny, teda tie z obdobia pred pandémiou, sa začnú uplatňovať najneskôr do 31. 12. 2020.

   Ako postupovať po zrušení toho-ktorého opatrenia a s akými termínmi treba rátať? Všetko sme si pre vás naštudovali a spracovali do zrozumiteľného výkladu v podobe webinára Povinnosti podnikateľov po skončení obdobia pandémie od daňovej poradkyne Ing. Kataríny Synákovej. 

   Zdieľať
   Súvisiace témy k článku
   KROS
   O nás
   Blog
   Kontakty