Menu

Spoznajte výhody daňovej evidencie

Pre vedenie daňovej evidencie sa rozhoduje čoraz väčší počet živnostníkov. Prečo je to tak? Je daňová evidencia naozaj natoľko jednoduchá a výhodná?

Daňová evidencia nepodlieha zákonu o účtovníctve. Znamená to, že ak sa rozhodnete pre tento spôsob evidovania príjmov a výdavkov, nemusíte robiť inventarizácie, vyčíslovať kurzové rozdiely a nie je povinnosť vytvárať účtovnú závierku. Z pohľadu tohto zákona, vás daňový úrad nemôže pokutovať, čo určite poteší viacerých.

Treba však myslieť na to, že stále platí aj zákon o dani z príjmov, ktorému daňová evidencia podlieha. Samozrejme, ak je daňovník platiteľom DPH, riadi sa súčasne pravidlami zákona o DPH.

Najvýznamnejšie výhody daňovej evidencie

Forma vedenia daňovej evidencie nie je stanovená. Je preto iba na vás, akým spôsobom budete príjmy a výdavky evidovať, či to bude v exceli alebo predsa len využijete na pomoc program.

Ak sa rozhodnete pre excel, nezabudnite každý doklad bližšie špecifikovať. Prečo? Určite každého majiteľa firmy zaujíma jeho réžia napr. koľko minul mesačne na benzín, koľko na elektrinu alebo ak má zamestnanca, aké sú jeho výdavky na mzdu. Ak členenie nevytvoríte, tak takáto evidencia potom nemá žiadnu výpovednú hodnotu. V tomto prípade sa dá povedať, že prehľadnejšie je jednoduché účtovníctvo, kde sú presne stanovené stĺpce peňažného denníka.

Praktické pri tomto spôsobe evidovania dokladov je aj to, že nemusíte sledovať či pokladnica alebo banka je v mínuse. Daňová evidencia tento stav nerieši. Na druhej strane sa naskytne otázka ako doklady zaúčtované v banke skontrolovať, keď najrýchlejšia kontrola bankového výpisu je na základe jeho konečného zostatku? Ak nebudete evidovať všetky položky z bankového výpisu, potom sa môže stať, že omylom preskočíte nejakú položku a chybu nezistíte alebo ju nájdete dosť ťažko.

V daňovej evidencii neúčtujete o priebežných položkách. V dnešnej elektronickej dobe, kedy sú často využívané platobné karty na úhradu bločkov alebo faktúr, nemusíte dodržiavať tento komplikovaný spôsob účtovania.

Hlavná výhoda pri tomto evidovaní spočíva v závere roka. Neriešia sa žiadne povinné inventarizácie pokladníc, náročné výpočty kurzových rozdielov a to najlepšie na koniec – nepodáva sa výkaz účtovná závierka. Na konci roka vytvoríte len Daňové priznanie k dani z príjmov FO a v tlačive uvediete „Uplatňujem preukázateľné výdavky z daňovej evidencie“. Ešte jedno pripomenutie – v daňovom priznaní je potrebné vyplniť aj údaje o majetku, stave zásob, pohľadávok a záväzkov, ktoré sú povinnou súčasťou daňovej evidencie.

Komu sa oplatí viesť daňovú evidenciu?

Daňová evidencia je vhodná pre „malých alebo stredných živnostníkov“, ktorí nemajú veľa účtovných dokladov. Pri tomto spôsobe evidovania odporúčame využiť program, ktorý predsa len živnostníka alebo jeho účtovníka naviguje a získava tým ešte ďalšiu pridanú hodnotu.

Akú? Napríklad v programe ALFA plus je po nastavení daňovej evidencie automaticky predvolená evidencia príjmov a výdavkov, kde o zaúčtovaných dokladoch získate podrobný prehľad a potrebné výstupné zostavy. Zároveň môžete využiť  pomocné evidencie, o ktorých daňová evidencia má účtovať. Ide o evidenciu pohľadávok, záväzkov, dlhodobého majetku alebo DPH. Na konci roka sú údaje načítané do aktuálneho tlačiva daňového priznania. Nemusíte tak riešiť otázky, ako pri jeho vyplnení postupovať.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty