Menu

Študenti a študentský certifikát CENKROS 4

Hoci sú školy zatvorené a vy študenti ste doma, v KROSE na vás nezabúdame ani teraz. Ako v bežnej situácii, tak aj v dnešných dňoch myslíme na vás, hoci sa ešte len pripravujete na svoje budúce povolania, či už z vás budú stavební rozpočtári, prípravári, projektanti alebo ekonómovia.

Pri výučbe na školách pomáhame už od prvých rokov našej existencie

Školám sme poskytli viac ako 300 bezplatných školských licencií, aby ste sa mohli zoznámiť s programom CENKROS 4. Na hodinách tak môžete reálne zostaviť výkaz výmer z vlastnoručne nakresleného projektu, naučiť sa orientovať v cenníkovej databáze, nájsť tie správne položky do ponukového rozpočtu , pozrieť, z čoho sa skladá cena, vytvoriť harmonogram prác.

Šikovným patrí svet

Tí šikovnejší z vás s CENKROSOM 4 odmaturovali alebo si zasúťažili v Mladom rozpočtárovi. Veď každá skúsenosť prináša väčšiu šancu do života a každý skill sa počíta.

Našu pozornosť sme upriamili aj na študentov na univerzitách – spolupracujeme s vašimi vyučujúcimi na zostavení prednášok alebo praktických cvičení s programom CENKROS 4. Ako vysokoškoláci máte počas štúdia možnosť bezplatne využívať program na vypracovanie zadaní, ročníkových prác a mnohí ho využívajú aj pri obhajobách svojich bakalárskych alebo diplomových prác.

O študentov sa staráme ako o zákazníkov

Keďže nám na vás záleží, staráme sa o vás ako o svojich zákazníkov: k programu dostanete príručku, môžete využívať zákaznícku podporu, HOTLINE, pomôžeme vám pri inštalácii alebo sa môžete prihlásiť sa na školenie – a to všetko grátis. Samozrejme podporujeme aj vašich učiteľov – veľakrát už cez prázdniny ich zaškolíme do novej verzie, pomôžeme pri organizovaní školských hodín a súťaží alebo dodáme darčeky pre víťazov.

Študentský certifikát CENKROS 4

V minulom roku sme zaviedli možnosť získať študentský certifikát, ktorý dostanú iba najlepší z vás – tí, ktorí preukážu svoje schopnosti v teste. Ak ho chcete získať, musíte vedieť vytvoriť stavebný rozpočet, pracovať s programom CENKROS 4 a ukázať kus intuitívnej zručnosti pri používaní webových nástrojov ako je napr. KROSbuild. Vďaka certifikátu tak okrem nadobudnutých vedomostí určite aj zvýšite svoju cenu na trhu práce.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, kedy sú školy uzatvorené a študenti stredných a vysokých škôl prešli do online výučby, sme aj my pripravili možnosť získať Študentský certifikát bezplatne online formou.

Hovorí sa , že mimoriadna doba si vyžaduje mimoriadne činy. My chceme svojou troškou tiež prispieť a prinášať vám nové možnosti vzdelávania sa.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty