Menu

Účtovné služby čaká výrazná zmena

Viaceré odvetvia našej ekonomiky začali výraznejšie inovovať a zavádzať moderné prvky do svojho fungovania. Ako je na tom odvetvie spracovania účtovníctva?

Možnosti sú aj tu rozsiahle. Spomeňme napríklad vyťažovanie papierových dokumentov do elektronickej podoby, nahrádzanie papierových výstupov a zároveň archiváciu elektronickými, automatizáciu účtovania jednoduchších účtovných prípadov s využitím umelej inteligencie, či nahradenie fyzického zberu účtovných dokladov ich elektronickými alternatívami. Tieto moderné vylepšenia sa však dostávajú do reálnej praxe veľmi pomaly.

Prečo je tomu tak?

Účtovníctvo má všeobecne povesť konzervatívneho odvetvia, ktoré veľmi pomaly prijíma inovácie a stále preferuje najmä papier. Určite sa aj medzi tisícami účtovných firiem nájdu odvážlivci, ktorí chcú zmodernizovať svoje fungovanie. Vzhľadom na ich veľkosť a kapacitu investícií, ktoré na to môžu vyčleniť, je to však nedostačujúce.

A čo veľkí hráči, ktorí by na to mohli mať lepšie predpoklady?

Na Slovensku nemáme veľké účtovné firmy, ktoré by spracovávali tisíce, či desaťtisíce klientov. Dôvodom je zrejme fakt, že súčasné spracovanie účtovníctva je stále najmä o ľudskom faktore – účtovníčke. Takmer všetky činnosti a procesy prechádzajú cez ňu. Jedna účtovníčka zvládne 5 až 30 firiem mesačne v závislosti od ich veľkosti a náročnosti. Ak by ste teda chceli spracovávať napríklad 10 tisíc klientov, tak potrebujete 400 až 2000 účtovníčok. Čo je už stredne veľká firma, ktorá okrem účtovníčok bude potrebovať desiatky ďalších obslužných zamestnancov (manažérov, technikov, obchodníkov a pod.).

Čoraz viac firiem si necháva spracovávať účtovníctvo externe

Je teda predpoklad, že potreba účtovných firiem a teda aj účtovníčok bude stúpať. Už teraz je však nedostatok pracovnej sily. Riešením je výrazné zautomatizovanie spracovania a obehu dokladov, čím by účtovníčka mohla riešiť len skutočne náročné odborné činnosti. V KROSE sa už takmer 25 rokov venujeme vývoju softvérov, ktoré sú určené na spracovanie účtovníctva a miezd. Veríme, že segment externého spracovania účtovníctva potrebuje výraznú inovačnú zmenu. Máme skúsenosti, nadhľad aj odborníkov a sme ochotní dať kapacity a investovať ľudí aj peniaze do vybádania účtovných služieb novej generácie. Uvedomujeme si, že v 3. tisícročí nejde o to vybudovať jednu veľkú účtovnú firmu, ktorá bude mať tisíce vlastných účtovníčok, ale vytvoriť priestor pre kooperáciu a zdieľanie kapacít či skúseností.

Veľmi dobrým príkladom bol vznik Uberu

Spojil ľudí, ktorí sa potrebujú prepraviť a ľudí či taxislužby, ktoré poskytujú prepravu. Nešiel teda cestou vylepšovaním taxislužby ako takej, ale vytvoril platformu, ktorá spojila obe strany. Zákazníkom poskytla výhody, ktoré by chceli a nemajú – akými je najmä transparentná cena, jednoduché objednanie a zaplatenie, vizualizácia polohy vozidla, jazyková a geografická dostupnosť. Naopak, vodičom poskytol dodávanie zákazníkov, jednoduchý spôsob platby, odpadli im starosti s reklamou, či dispečingom. Platforma Uber tak spojila obe strany (dodávateľov aj odberateľov) a dosiahla ich spokojnosť.

Podarí sa nám vytvoriť účtovnú platformu?

Niečo veľmi podobné by sme radi urobili aj my v KROSE. Chceme vytvoriť platformu pre zákazníkov, ktorí majú potrebu nechať si spracovať účtovníctvo alebo mzdy a zároveň pre účtovné firmy, ktoré sa budú chcieť zapojiť. Pre obe strany to bude výhodné. Zákazník získa transparentnú cenu, jednoduché online nástroje na odosielanie podkladov, štandardizované výstupy a prehľady o svojej firme, kvalitnú a dostupnú podporu a poradenstvo, softvér pre svoje podnikanie, a to všetko dostupné aj v jeho obci.

Na svoje si prídu aj účtovné firmy

Aj pre účtovnú firmu bude zapojenie do platformy znamenať výhody – nebude sa musieť venovať zháňaniu klientov, reklame, štúdiu a analýze legislatívy. Bude môcť využívať inovatívne procesy a špičkový softvér na spracovanie účtovníctva. Odpadnú jej starosti s urgovaním klientov, ktorí neskoro dodávajú doklady, nebude sa musieť zaoberať klientmi, ktorí nezaplatili alebo platia málo. Účtovná firma nebude už ani v neistote, ktoré tlačové zostavy sú potrebné, aby kontrola prebehla hladko, alebo zbytočne strácať čas triedením dokladov. Oblasti účtovnej platformy však môžu byť ešte oveľa širšie – napríklad aj s daňovým a právnym poradenstvom, či audítorskými službami. Aj úroveň zapojenia účtovnej firmy do platformy môže byť odstupňovaná.

Vyskúšajte KROS Sklad

Dostaňte zásoby pod kontrolu s novým riešením pre riadenie skladu. Jednoducho, bezpečne a online. Prepojené s fakturáciou a dostupné aj na mobile.

Vyskúšať na 30 dní zadarmo

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty