Menu

Výsledky prieskumu: Aký vplyv má pandémia na stavebníctvo?

Ako sme už informovali v predchádzajúcom článku, začiatkom apríla sme urobili prieskum s cieľom zistiť, ako pandémia koronavírusu ovplyvnila procesy v stavebníctve. Chceli sme zistiť, čo našim zákazníkom spôsobuje najviac problémov a v akej oblasti vám môžeme byť v tejto situácii nápomocní. Oslovili sme niekoľko spoločností rôzneho zamerania. Od investorov, cez stavebné firmy až po živnostníkov.

Čo sme sa dozvedeli?

Z prieskumu vyplynulo viacero zistení, zotriedili sme ich do piatich oblastí:

Život firmy

 • Zákazky, ktorých realizácia už prebieha, pokračujú – investori požadujú realizácie podľa plánu.
 • Ďalšie zákazky majú väčšie a veľké stavebné firmy dohodnuté v priemere na 1 rok dopredu, u malých firiem na cca 2-3 mesiace.
 • Na stavbách sa pracuje za dodržiavania predpísaných hygienických opatrení.
 • Pokles dopytu nastal v oblasti predaja bytov, investori sa potýkajú s výpadkami financií.

Komunikácia

 • Tí pracovníci, ktorých povaha práce to dovoľovala, prešli väčšinou na home office.
 • Väčšie spoločnosti začali pre vnútrofiremnú komunikáciu využívať niektorý z dostupných online nástrojov (napr. Zoom alebo Microsoft Teams). Organizujú porady, konferenčné hovory či píšu cez chat. V malých spoločnostiach aj naďalej postačuje komunikácia e-mailom alebo telefonicky.

Dodávky materiálov

 • Vo všeobecnosti s dodávkami materiálov nie je problém.
 • Na veľké stavby dovezie materiál zväčša výrobca alebo predajca.
 • Objednávky menšieho rozsahu sa vybavujú cez e-shopy, pričom objednávanie v nich je zdĺhavejšie.
 • Oneskorujú sú dodávky materiálov zo zahraničia, najmä z Talianska, kde bola prerušená samotná výroba.
 • Rozpočtári nevedia s určitosťou povedať, aký bude ďalší vývoj cien materiálov.

Realizácia

 • Vo viacerých veľkých stavebných spoločnostiach sa negatívne prejavil odchod zahraničnej pracovnej sily.
 • V niektorých oblastiach je možné spomalenie výstavby z dôvodu nedostatku určitých profesií na stavbách.

Možné dopady

 • Veľké stavebné firmy predpokladajú, že bez výrazných strát preklenú aj pri pozmenenom fungovaní obdobie nasledujúceho pol či trištvrte roka.
 • Malé firmy a živnostníci majú momentálne práce dosť, no vyjadrili obavy z nedostatku práce, ak by situácia trvala dlhšie.
 • Nové investície sú väčšinou pozastavené.
 • Návrat do starých koľají očakávajú stavbári koncom leta.

V prieskume sme oslovili aj nášho zákazníka, veľkú nadnárodnú spoločnosť v ČR. Odpovede sa veľmi nelíšili od tých slovenských. Boli možno viac optimistické a situáciu dokonca prirovnávali k celozávodnej dovolenke. Pozerali sa viac do budúcnosti a identifikovali aj nové príležitosti, ako napríklad:

 • po odznení karanténnych opatrení sa začnú realizovať Opatrenia vlády a budú nové pracovné príležitosti,
 • mení sa klimatická situácia a realizovať sa budú priehrady a zavlažovacie kanály,
 • budovy starnú a vždy ich bude treba opravovať,
 • rovnako potrebná bude vždy dopravná infraštruktúra, budú sa stavať nové cesty a opravovať tie existujúce. Skrátka – pre stavbárov bude roboty vždy dosť.

A ako môžeme tejto situácii pomôcť my?

Informovanosť

Ak bude táto situácia trvať dlhšie, budeme prieskum opakovať, aby sme vedeli priniesť opäť nové informácie. Zameriame sa na firmy, ktorých zásoba zákaziek bola na kratšie obdobie.

Stavebná platforma KROSbuild

Zistili sme, že viaceré firmy sa stretávajú s problémom spoločného dátového úložiska pre svoje dokumenty týkajúce sa stavieb a pre komunikáciu nad nimi. Preto postupne zverejníme viaceré návody pre prácu so stavebnou platformou KROSbuild.

Cenové správy

Spoločnosť Cenekon vydáva 2-krát ročne cenovú úroveň databázy stavebných prác a materiálov, ktorá odzrkadľuje situáciu na stavenom trhu. Uvedomujeme si, že situácia sa dnes vyvíja rýchlejšie, než bolo zvykom, a preto zo strany spoločnosti Cenekon budeme priebežne zverejňovať informácie dotýkajúce sa vývoja cien v stavebníctve.

Všetkým našim kolegom zo sveta stavebníctva prajeme do tohto obdobia veľa sily a následných úspechov. Veríme, že ak budeme hľadať možnosti a nie prekážky, tak cesta sa vždy nájde.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty