Menu

Čo robiť, ak dohodár nepracoval?

V tejto mimoriadnej situácii mnoho zamestnávateľov nevie zabezpečiť prácu pre stálych zamestnancov, nie to ešte pre dohodárov. Čo robiť s uzatvorenými dohodami? Máte 2 možnosti:

  • dohodu ukončíte v zmysle Zákonníka práce,
  • alebo ju necháte bežať. My sa budeme venovať tej druhej možnosti.

Dohodári na rozdiel od zamestnancov v pracovnom pomere vykonávajú prácu podľa potreby zamestnávateľa, a teda dohoda môže trvať, aj keď práca nie je vykonávaná.

Zdravotná poisťovňa

Dohodárov, ktorí nevykonávajú prácu súvisle po všetky pracovné dni  v týždni, je potrebné prihlasovať do zdravotnej poisťovne na reálne odpracované dni. Teda v dňoch, počas ktorých dohodár nepracoval, nemá byť prihlásený v zdravotnej poisťovni.

Nastať môžu 2 situácie:

1/ Dohodár, ktorý nevykonával prácu súvisle vo všetky pracovné dni v týždni sa aj doteraz prihlasoval do zdravotnej poisťovne len na dni, ktoré odpracoval. Tento dohodár je odhlásený posledným dňom, v ktorom vykonával prácu.

 

Dohodár vykonáva prácu každý týždeň od štvrtka do soboty. 16. 3. 2020 musel zamestnávateľ uzatvoriť prevádzku a dohodárovi ďalej prácu nepridelil. V Personalistike na karte Zdravotné poistenie v evidovanej zdravotnej poisťovni označíte v marci dni 5, 6, 7 a v ďalšom týždni dni 12, 13 a 14.

 

Zamestnávateľ pošle do ZP za 1. týždeň:

prihlášku 2D Z s dátumom 5. 3. 2020odhlášku 2D K s dátumom 7. 3. 2020.

Za 2. týždeň pošle do ZP:

prihlášku 2D Z s dátumom 12. 3. 2020odhlášku 2D K s dátumom 14. 3. 2020.

 

2/ Dohodár vykonával prácu súvisle vo všetky pracovné dni v týždni, prihlásený bol v zdravotnej poisťovni od vzniku dohody 1. 1. 2020. Od 16. 3. 2020 mu zamestnávateľ nevie prideliť prácu a preto nepracuje.

 

Dohodár je v období od 1. 1. 2020 (za mesiac január a február) prihlásený v zdravotnej poisťovni súvisle po všetky dni. V marci naposledy pracoval  15. 3. 2020. Od 16. 3. 2020 už do konca mesiaca nepracoval.

 

Zamestnávateľ v Personalistike na karte Zdravotné poistenie evidovanú zdravotnú poisťovňu ukončí k poslednému dňu súvislého vykonávania práce, t. j. k 15. 3. 2020.

Zamestnávateľ pošle do zdravotnej poisťovne odhlášku kódom 2D K s dátumom 15. 3. 2020.

Cez Pridaj pridá nové obdobie zdravotného poistenia od nasledujúceho dňa, t. j. od 16. 3. 2020. V ňom označí pole Prihlásenie len na odpracované dni a v kalendári v marci 2020 nevykliká žiadne dni, keďže dohodár už do konca mesiaca nepracoval.

Dohodár bude vo výkaze do zdravotnej poisťovne vykázaný len v tom mesiaci, v ktorom odpracoval aspoň 1 deň. Zamestnávateľ uvedie vo výkaze vymeriavací základ, poistné a počet dní zdravotného poistenia podľa označených dní v Personalistike pri generovaní mzdy.

Sociálna poisťovňa

Na rozdiel od zdravotnej poisťovne, dohodár bude v Sociálnej poisťovni prihlásený počas celého obdobia trvania dohody, teda aj v čase, kedy na dohodu prácu nevykonával.

Ak pôjde o dohodu s pravidelným príjmom (odmena je vyplácaná za každý odpracovaný mesiac), táto bude vykázaná v Mesačnom výkaze poistného a príspevkov s dosiahnutým vymeriavacím základom a poistným. Ak by dohodár nepracoval celý mesiac, vymeriavací základ a poistné budú nulové. Počet kalendárnych dní poistenia sa uvádza podľa počtu dní, počas ktorých dohoda v mesiaci trvala.

Ak pôjde o dohodu s nepravidelným príjmom (odmena za výkon práce je vyplácaná nepravidelne, napr. raz za štvrťrok, raz za polrok, atď., alebo až po dokončení práce), táto bude vykázaná vo Výkaze poistného a príspevkov v mesiaci, v ktorom dohoda skončila. V ňom bude celkový príjem z dohody rozpočítaný na všetky mesiace trvania dohody aj s počtom kalendárnych dní trvania dohody v jednotlivých mesiacoch.

 

Výpočet mzdy

Z evidovanej dohody v Pracovnom pomere a Zdravotného poistenia v Personalistike sa do mzdy prenáša počet dní sociálneho a zdravotného poistenia. Zo mzdy sa následne údaje prenášajú do výkazov pre Sociálnu a zdravotnú poisťovňu.  

Ak by dohodár v mesiaci prácu nevykonával, nie je potrebné mu generovať nulovú mzdu. Mzdu je potrebné vygenerovať len v prípade, že ide o dohodu s nepravidelným príjmom a táto dohoda v danom mesiaci končí, a to z dôvodu rozpočítania príjmu.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   23.04.2020

 

 

Vzdelávajte sa s KROS academy

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link