Menu

Nastavenie cesty v OLYMPE k programu Acrobat Reader?

Cez menu Nastavenia – Nastavenia programu –  záložka Iné programy – tlačidlo Hľadaj automaticky si môžete automaticky vyhľadať program Acrobat Reader, alebo si cez tlačidlo s lupou ručne zadáte cestu. Tým zabezpečíte, že pri otváraní PDF dokumentov program OLYMP automaticky použije Acrobat Reader.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   03.06.2020

KROS
Copy link