Menu

Paragón

e-kasa: paragón

Paragón je náhradný doklad vyhotovený namiesto pokladničného dokladu v prípade prerušenia prevádzky online registračnej pokladnice (ORP). Používa sa napríklad, ak nastane výpadok elektrickej energie alebo vznikne porucha pokladnice.

Za prerušenie prevádzky ORP sa nepovažuje výpadok internetu. Pri výpadku internetu sa doklady riadne evidujú v ORP v režime off – line.

Ak dôjde k poruche ORP alebo koncového zariadenia, podnikateľ je povinný obnoviť ich prevádzku do 48 hodín od vzniku poruchy alebo je povinný začať používať inú ORP alebo iné koncového zariadenie.

Povinnosti, ktoré vyplývajú z evidovania paragónov: 

 • Predávajúci má povinnosť údaje z vyhotovených paragónov zaevidovať v ORP najneskôr do 10-tich kalendárnych dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola prevádzka ORP obnovená.
 • Doklady vyhotovené k paragónom sa tiež odosielajú na úložisko Finančnej správy. Tieto doklady majú pridelený UID a OKP kód.
 • Predávajúci má povinnosť na pokladničnom doklade evidovať povinné náležitosti:
  • Dátum a čas vyhotovenia paragónu – kedy bol v minulosti paragón vystavený.
  • Číslo paragónu – poradové číslo paragónu fyzicky odovzdaného kupujúcemu.
  • Číslo ORP, ktorej prevádzka bola prerušená. Program tento údaj dopĺňa automaticky.
Ak je podnikateľovi zabezpečená ORP colným alebo daňovým úradom, podnikateľ vystavuje počas toho obdobia paragóny, ktoré je povinný archivovať 5 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli doklady vyhotovené.
Pokladničný doklad Paragón vytvoríme:

 • Cez Fakturácia – Predajky. Pomocou tlačidla Pridaj vytvoríme novú predajku, ktorú naplníme položkami. Následne pri tlačidle Platba (F9) cez šípku vyberieme možnosť Paragón.

Po zvolení voľby paragón sa zobrazí formulár, kde vyplníme všetky povinné údaje.

Po zaevidovaní platby sa doklad automaticky odošle do systému e-kasa a vytlačí sa doklad obsahujúci údaje paragónu.

Program OMEGA pri vytváraní paragónov vytvára pohyby v sklade na základe nasledovnej hlášky:

Na základe toho program OMEGA automaticky generuje výdajku zo skladu. Ak sme však výdajku urobili v minulosti ručne, je potrebné hlášku ignorovať pomocou tlačidla NIE.

 • Cez Fakturácia – Odoslané faktúry, Odoslaný dobropis, Odoslaná preddavková faktúra. Paragón je možné vytvoriť aj k úhradám dokladov. Po zvolení funkcie Úhrada cez eKasu sa nám ponúka funkcia Úhrada Úhrada paragón.

Vzdelávajte sa s KROS academy

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...
Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Ste investor alebo dodávateľ stavebných prác? Potrebujete len rýchlo porovnať rozpočet s orientačnými cenami v softvéri CENKROS 4 alebo vyhodnotiť ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link