Prepojenie KROS Fakturácie s bankou pre automatické spracovanie pohybov na účte

S novou funkciou Automatické párovanie platieb používateľ KROS Fakturácie získava možnosť prepojiť svoj bankový účet (alebo viaceré bankové účty) priamo s aplikáciou KROS Fakturácia.

Jednotlivé úhrady tak nebude musieť zapisovať ručne – aktuálne transakcie sa automaticky spárujú s vystaveným dokladom. Aktuálne podporujeme prepojenie na 5 bánk: Tatra banka, ČSOB, Reiffeisen banka, Slovenská sporiteľňa a VÚB banka.

Ako vytvoriť prepojenie

V časti Nastavenia/Bankové účty/Automatické párovanie platieb kliknutím na Prepojiť používateľ aktivuje prepojenie svojej KROS Fakturácie na bankový účet:

Tlačidlo Prepojiť presmeruje používateľa do rozhrania Tatra banky, v ktorom zrealizuje Sprístupnenie prepojenia so svojou bankou, ktorú využíva v KROS Fakturácii. Na výber má dve možnosti:

  • Vytvoriť prepojenie s KROS Fakturáciou ako klient Tatra banky
  • Vytvoriť prepojenie s KROS Fakturáciou ako klient inej banky.

Pokiaľ je používateľ klientom inej banky ako Tatra banky, vyberá si možnosť Nie som klientom.

 

Po výbere možnosti používateľ zadá emailovú adresu, na ktorú mu bude zaslaný verifikačný kód/heslo pre potvrdenie prepojenia:

Zadáte heslo do zobrazeného okna:

Po zadaní overovacieho hesla používateľ dokončí registráciu vyplnením povinného formulára, ktorého súčasťou je i Súhlas s návrhom zmluvy o poskytovaní služby One banking a Súhlas s využitím údajov. Tento registračný formulár vypĺňajú len používatelia, ktorí majú iný bankový účet, ako Tatra Banku.  Oba dokumenty je potrebné prečítať pre úspešné dokončenie registrácie:

Po vyplnení a odoslaní registračného formulára obdrží používateľ informáciu o vytvorení prepojenia:

Dokončením registrácie v službe One Banking si užívateľ KROS Fakturácie prepojí jeden alebo viaceré bankové účty, ktoré využíva pri vystavovaní faktúr. Výberom konkrétnej banky je užívateľ presmerovaný do svojho internetbankingu, kde prepojenie potvrdí:

Jednotlivé bankové prepojenia je možné pridávať priebežne. Platnosť prepojenia s bankou ostáva aktívna vždy 3 mesiace od jeho vytvorenia. Po tomto období je potrebné spárovanie s bankou obnoviť jednoduchým povolením prístupu k bankovému účtu a predĺžením na nové obdobie:

Transakcie z bankového účtu používateľ stiahne kliknutím na možnosť Spárovať transakcie priamo v KROS Fakturácii. Sekcia Bankové účty rovnako umožňuje zrušiť párovanie banky na KROS Fakturáciu alebo pridať ďalší účet cez možnosť Zmeniť prepojené účty:


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link