Menu

Zberná faktúra

Fakturujete svojim klientom viac dodaní tovaru v jednom mesiaci a dohodli ste sa na fakturovaní jednou faktúrou? Na zjednodušenie fakturovania môžete využiť zbernú faktúru.

Vo Fakturácii môžete zbernú faktúru vytvoriť na pár klikov. Ako na to:

Vyberte jeden dodací list ktorý chcete fakturovať. Kliknite na príznak vpravo a zvoľte „Vystaviť doklad“

Vyberte typ dokladu ktorý chcete vystaviť z dodacieho listu. Chceme vytvoriť faktúru z viacerých dodacích listov v tomto prípade to bude „Zberná faktúra“.

Aplikácia automaticky do položiek faktúry zapíše čísla dodacích listov aktuálneho mesiaca, za daného partnera , aj s celkovou sumou dodacieho listu.

Faktúra je vytvorená. Ak nechcete do faktúry doplniť ďalšie položky, faktúru uložte a môžete ju zaslať klientovi.

Užitočné informácie:

  • Ak by ste pri výbere typu dokladu zvolili „Faktúra“, aplikácia vytvorí faktúru len zo zvoleného dodacieho listu.
  • Aplikácia automaticky do faktúry doplní len dodacie listy aktuálneho mesiaca. Pri tvorbe zbernej faktúry z dodacieho listu predchádzajúceho zúčtovacieho mesiaca, aplikácia upozorňuje na odlišnosť fakturačných období.

Fakturácia novej generácie

Naskočte s nami na online vlnu a fakturujte v novej KROS Fakturácii. Prekvapí vás svojou jednoduchosťou, intuitívnosťou a moderným dizajnom. Vyskúšajte ju skôr, než ostatní.

CenníkVyskúšať zadarmo

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty