Menu

Ako vidíme v KROSE digitalizáciu stavebníctva?

Digitalizácia stavebníctva je v poslednom čase čoraz viac skloňovaná téma. Prispela k tomu najmä nová legislatíva, celkový vývoj technológií aj nové možnosti práce. To, že nám môže výrazne zjednodušiť život, si uvedomujeme aj v KROSE. Aký prínos pre nás má digitalizácia stavebníctva a ako sme na ňu pripravení si prečítajte v rozhovore s garantom nášho stavebného softvéru Milanom Mrázekom.

Nová stavebná legislatíva nadobudne účinnosť už v apríli 2024. Mala by viesť k digitalizácii a elektronizácii stavebníctva. Aké dopady bude mať na stavbárov v praxi?

Digitalizácia stavebníctva je obrovská úloha štátu. Aj preto za KROS zisťujeme informácie na rôznych vrcholových fórach. Myslím si, že nás čaká ešte ďaleká cesta, aj keď ambície štátu sú veľké. Podľa mojich posledných informácií:

 • v roku 2023 má byť pripravená infraštruktúra pre systém URBION na schvaľovanie stavebných procesov,
 • v roku 2023 sa majú špecifikovať požiadavky na projektovú dokumentáciu, čo má obsahovať pre elektronické schvaľovanie,
 • zatiaľ nie je jasné, aké typy stavieb sa spustia ako prvé,
 • legislatívne sa zatiaľ nijako nerieši BIM, myšlienka je vytvoriť samostatný zákon na BIM v stavebníctve,
 • od 1. 4. 2024 by sa mal spustiť celý proces elektronického schvaľovania, zatiaľ však chýbajú vyhlášky, ktoré by upravovali podmienky a pravidlá.

Zmeny prinesú dopad vo viacerých oblastiach a pre viaceré role stavebného konania. Zákon kladie väčší dôraz na projektanta, stanovuje pravidlá elektronickej evidencie pre zhotoviteľa resp. stavebníka, upravuje spôsob komunikácie s inštitúciami a účastníkmi konania a mnoho iného.

Je potrebné, aby sa stavbári vopred na zmeny v zákone pripravili?

Samotný proces výstavby sa nijako nezmení, no zmenia sa administratívne činnosti spojené s výstavbou. Tie by mali byť rýchlejšie a efektívnejšie. Pre dosiahnutie tohto cieľa však bude potrebné sa tieto postupy naučiť a zaviesť do praxe. Aj preto je vhodné sledovať dianie v tejto oblasti a postupne sa vzdelávať a zoznamovať s chystanými zmenami a pripravovanými produktami.

V čom vidíte najväčší prínos digitalizácie stavebníctva?

Samotná digitalizácia sa dá vysvetliť v rôznych úrovniach. V najzákladnejšej podobe sa jedná o prechod z papierovej formy do digitálnej. Následne môžeme na takéto dáta nadviazať softvérmi a aplikáciami, implementovať ich do procesov, prepájať medzi sebou aj optimalizovať systém práce.

V niektorých oblastiach stavebníctva nám počítačové nástroje uľahčujú život už dlhšie – projektovanie, rozpočtovanie či oceňovanie stavieb. Novela zákonov sa však pozerá na proces digitalizácie, ako na celok z pohľadu štátu. Mala by sa postaviť digitálna infraštruktúra, ktorá umožní spojiť účastníkov na jednom mieste. Myslím si, že to je veľký krok k tomu, aby bol celý proces transparentnejší a rýchlejší.

Z nášho pohľadu bude dôležitým míľnikom prechod z klasickej výkresovej dokumentácie na BIM. Až v tomto momente hovoríme o tom, že si účastníci vymieňajú dáta a informácie. S dátami sa dá pracovať v ďalších nástrojoch a ľudia medzi sebou spolupracujú.

Ako sa na digitalizáciu stavebníctva pripravujeme v KROSE?

Na to, aby mohla spolupráca medzi účastníkmi výstavby prebiehať efektívnejšie, je potrebné zmeniť aj súčasný systém práce. Efektívnejšiu spoluprácu a zdieľanie je možné robiť iba vtedy, ak všetci zúčastnení spolupracujú na jednej „verzii pravdy“. To je možné dosiahnuť, pokiaľ si medzi sebou účastníci nebudú vymieňajú rôzne exporty súborov e-mailom.

Preto už dlhodobejšie pracujeme na vytváraní nových nástrojov, ktorých základom je využívanie webových technológií. Online priestor nám dáva príležitosť zjednodušiť život a prácu zákazníka spôsobmi, ktoré sme v súčasných riešeniach nemali. Otvára sa nám cesta k:

 • spolupráci – vytvárame spoločný priestor pomocou cloudového úložiska, KROS Stavebné projekty, kde si používatelia môžu zdieľať dokumenty a výsledky svojej práce (rozpočet stavby, cenovú ponuku a pod.), nad týmito informáciami komunikovať a schvaľovať si ich.
 • dostupnosti – nie je potrebné nič inštalovať, stačí sa jednoducho prihlásiť a všetky nástroje, informácie a dáta má zákazník dostupné z ľubovoľného miesta alebo zariadenia. Navyše je všetko zabezpečené a zálohované, takže sa zákazník nemusí starať o samotnú prevádzku vo svojej firme.
 • jednoduchosti – aby bolo možné používať riešenia kdekoľvek, zjednodušujeme ich, nech má zákazník poruke to, čo potrebuje.
 • otvorenosti – pomocou online riešení sa vieme prepájať s inými systémami zákazníkov, spolupracovníkov alebo štátu a podporiť tak jednoduchšiu výmenu informácií bez nutnosti exportov či importov súborov.

Zloženie zamestnancov vo firmách sa mení. Prichádzajú noví, mladší, progresívnejší ľudia, ktorí si chcú prácu uľahčiť. Digitálne technológie mnohí využívame vo svojom súkromnom živote a ich adaptácia nám mnohokrát ide ľahšie, ako v pracovnom prostredí. Myslím, že ten proces je podobný. Ak sa človek nebude báť a začne skúšať online produkty, časom zistí, že mu prinášajú nové benefity.

Viete uľahčenie práce povedať aj na konkrétom príklade?

Ako príklad si môžeme porovnať spôsob výpočtu množstva materiálov na stavbe pri výkresovej dokumentácii a pri použití BIM.

 • Výkresová dokumentácia – obsahuje iba čiary, texty. Rozpočtár alebo cenár musí prácne čítať výkres a postupne spočítavať všetky rozmery zakreslenej konštrukcie. Aká konštrukcia je zakreslená si musí dohľadať v legende výkresu a projektovej správe.
 • BIM – obsahuje dáta a informácie. Rozpočtár alebo cenár využíva počítačové nástroje na to, aby si automatizoval výpočet výmer. V podstate si v programe klikne, čo chce spočítať, a program to spočíta za neho.

Prechod na digitálne stavebníctvo nám otvára nové možnosti, ako sa pozrieť na samotnú prípravu a realizáciu stavieb. Mnohé činnosti bude možné automatizovať, predchádzať problémom alebo zefektívniť procesy.

Ako pristupujete k vývoju nových aplikácii?

Všetky nástroje vyvíjame spolu s našimi zákazníkmi. Počas vývoja zisťujeme priebežne spätnú väzbu na produkty, reagujeme na ňu a zapracovávame pripomienky. Chceme, aby naše riešenia zákazníkom vyhovovali a používali ich radi. A pokiaľ má zákazník obavy, radi mu pomôžeme formou školení alebo vzdialenej podpory.

Máme v KROSE riešenia, ktoré stavbárom pomôžu naskočiť jednoduchšie na vlnu digitalizácie?

V súčasnosti už máme úspešne zavedenú aplikáciu KROS Priebeh výstavby, ktorá zákazníkom prináša všetky uvedené benefity. Pomocou aplikácie bolo realizovaných už viac ako 20 000 stavebných projektov na slovenskom a českom trhu. Pripravujeme a zdokonaľujeme aplikáciu KROS Výmery, ktorá je zameraná na lepšiu prácu s projektovou dokumentáciu a BIM.

V súčasnosti pracujeme na online aplikácii KROS Rozpočet na zostavovanie rozpočtu stavby, ktorú uvedieme na trh už čoskoro. Máme rozbehnutú tiež spoluprácu ohľadom ďalších aplikácií, ktoré zákazníci nájdu na našej KROS Platforme. O všetkých aplikáciách a chystaných novinkách sa dozviete na našich stránkach a v blogových článkoch.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty