Menu

Aktuálna legislatíva a nové funkčnosti OLYMPU

Po letnej sezóne pre vás prinášame novú verziu softvéru OLYMP. Ako je u nás zvykom, zapracovali sme do nej aktuálne platnú legislatívu a nezabudli sme ani na nové funkčnosti či dokument, ktorý vám uľahčí pracovný život.

Odľahčenie oznamovacích povinností zamestnávateľa

Zamestnávateľ od 1. 10. 2021 nezasiela do zdravotnej poisťovne oznámenie o zmene platiteľa poistného v prípadoch, ak zamestnanec poberá rodičovský príspevok (1C), ošetrovné (1O), dávku materské (1O) a dávku nemocenské (1O). V programe sa už oznámenie v týchto prípadoch nevytvorí.

V prípade vzniku PN, pri ktorej zamestnávateľ od prvého dňa vypláca náhradu príjmu, ostáva povinnosť oznámiť začiatok poberania náhrady príjmu kódom 1O Z. Koniec poberania náhrady príjmu sa oznamuje, len ak PN trvá maximálne 10 dní.

Dokument a nové funkčnosti, ktoré potešia nejedného mzdára

Situácia okolo finančných príspevkov sa neustále vyvíja. V súvislosti s ich vývojom máme mnohé námety pre vylepšenie v rámci programu. Vo verzii 21.70 nájdete dokument Podklady pre výpočet finančného príspevku na stravu. Na dokumente nájdete všetky údaje, ktoré sú dôležité pri vyplácaní finančného príspevku a následnej rekapitulácii vyplatených súm. Údaje sa doplnia z vypočítaných miezd, v prípade, že mzda nie je vypočítaná, zobrazia sa údaje zadané v Personalistike.

Ďalšou novinkou súvisiacou s finančným príspevkom je označovanie zamestnancov podľa spôsobu zabezpečenia stravovania. Vo Výpočte miezd a v Personalistike pribudla v rámci možnosti Označ voľba Zúčtovanie stravovania. V rámci tejto voľby je k dispozícii možnosť označiť zamestnancov, ktorí majú zadanú v Personalistike alebo vo vygenerovanej mzde buď:

  • Zrážku stravné
  • Finančný príspevok na stravu
  • Zrážku stravné + finančný príspevok na stravu

Zmeny nastali aj v dokumente Potvrdenie prevzatia stravných lístkov. Pred tlačou dokumentu pribudla na Nastaveniach dokumentu nová možnosť Zobraziť zamestnancov bez zrážky. Ak je táto voľba zapnutá, zobrazia sa na dokumente aj zamestnanci, ktorí nemajú zrážku stravné v Personalistike alebo vo výplate. Ak je voľba vypnutá, zobrazia sa iba zamestnanci so zrážkou stravné.

Zmeny v dôsledku legislatívnych úprav

Tak ako 13. plat nie je odvodovo zvýhodnený, rovnaké podmienky sa dotkli aj 14. platu. V programe pri zložke mzdy 272 nastali zmeny a z danej zložky mzdy sú vypočítané všetky odvody a daň.

Iné novinky

Vo verzii nájdete aj nový link pre e-Dane. Link je upravený kvôli aktualizovanej aplikácii e-Dane. Do dokumentov Výplatná páska – Výpis zložiek (editovateľná), Zoznam pracovníkov (editovateľný) a Rekapitulácia miezd podľa pracovníkov (editovateľná) bola dopracovaná možnosť doplniť cez editor reportov aj rizikovú kategóriu. Vo verzii nájdete aj zmenené kódy odborov vzdelávania pre Treximu za rok 2021.

Ako získate novú verziu?

Novú verziu získate s platným Balíkom podpory. Ak vám vypršala platnosť Balíka podpory, obnovte si ho už teraz, jednoducho cez svoj KROS účet.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty