Menu

Aplikovaná umelá inteligencia, časť 1: 4 príklady využitia umelej inteligencie vo finančníctve

Autor článku

Autor článku

Martin Spano je slovenský počítačový vedec, spisovateľ, futurista a popularizátor informatiky, programovania a umelej inteligencie. Prednáša na technologických konferenciách a zapája sa aktívne do verejnej diskusie o umelej inteligencii. V sérii svojich blogových článkov nás uvedie do sveta umelej inteligencie a jej potenciálu vo svete podnikania a účtovníctva.

“Umelá inteligencia je všade,” dozvedáme sa z médií. Ale kde všade sa vlastne nachádza? Túto otázku na svojich prednáškach dostávam prakticky neprestajne. Z toho dôvodu som sa rozhodol začať nový blogový seriál “Aplikovaná umelá inteligencia”. V tejto sérii vám vždy odvetvie po odvetví ukážem, ako sa umelá inteligencia už v súčasnosti využíva. Poďme na to, začíname finančníctvom.

Detekcia podvodov

Umelá inteligencia dokáže účinne detekovať podvody, napríklad zneužitie vašej platobnej karty. Zaznamená každú transakciu kartou a na základe týchto transakcií si o vás začne vytvárať platobný profil. Vie kedy, kde a ako platobnú kartu využívate. Ak sa následne vyskytne transakcia, ktorá sa príliš vymyká tomu, ako kartu za normálnych okolností využívate, zablokuje ju. Samozrejme, že môže byť toto preventívne zablokovanie aj nesprávne, napríklad ak ste odišli na exotickú dovolenku do Zanzibaru a žiadne iné transakcie transakciu tomu nenasvedčujú. Jednoduchým kontaktovaním banky však môžete situáciu vysvetliť a kartu následne aj na Zanzibare používať. Ako sa hovorí, lepšie hamovať ako banovať.

Hodnotenie úverového rizika

Finančné inštitúcie, ktoré požičiavajú peniaze, musia dobre zvážiť komu peniaze požičajú. Ľahko sa totiž môže stať, že namiesto niekoľkých percent výnosu, ktorý im mal klient vo forme úroku zaplatiť, môžu byť sto percent v strate, ak klient upadne do platobnej neschopnosti a nebude vedieť pôžičku splatiť. Z toho dôvodu nastáva pri každom klientovi pred pôžičkou hodnotenie jeho úverové rizika. Umelá inteligencia môže veľmi pomôcť. Dokáže totižto na základe informácii od iných klientov zistiť korelácie parametrami klienta a schopnosťou splácať úver. Zistilo sa napríklad, že ľudia, ktorí vždy dbajú o to, aby ich mobilný telefón mal vždy nabitú batériu, majú vyššiu schopnosť splácať úver ako tí, ktorí si ho nechajú úplne vybiť. Takéto alebo podobné korelácie by bez pomoci umelej inteligencie zostali nepovšimnuté.

Segmentácia klientov

Umelá inteligencia dokáže veľmi efektívne rozdeliť finančných klientov so skupín, tzv. segmentácia klientov. Ku každej skupine následne môžeme pristupovať individuálne a ponúkať jej finančné služby ušité na mieru. Bez segmentácie by sa ku všetkým pristupovalo rovnako, čo by výrazne znížilo efektivitu a užitočnosť služieb pre zákazníka.

Robo-poradca

Privátne bankovníctvo je v súčasnosti zamerané na bonitnejších klientov. Ku každému klientovi privátneho bankovníctva musí finančná inštitúcia pristupovať individuálne. Je to náročné na financie a ľudské zdroje a preto sa oplatí práve len pre majetnejšiu klientelu. Umelá inteligencia toto zmení. Umožňuje pristupovať ku každému zákazníkovi individuálne bez zvýšených nárokov na ľudské zdroje. Zákazníkovi bude pridelený robo-poradca, ktorý ho bude nepretržite informovať o stave jeho aktív a radiť mu podobne ako to doteraz robili skutočný poradcovia.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty