Menu

Čo nás čaká vo svete miezd od januára 2022?

Nový rok nám klope na dvere a tak všetci netrpezlivo čakáme, čo nám prinesie. Z pohľadu mzdárov prichádza obdobie najväčších legislatívnych zmien a pracovného nasadenia. Tajomstvom určite nie je každoročná zmena daňových a mzdových veličín. V novom roku nás však čakajú aj iné zmeny a novinky, o ktorých ste už možno počuli alebo sa o nich dozviete prvýkrát až teraz.

Karanténna PN

Od 1. 12. 2021 nastala zmena v platení karanténnej PN, od prvého dňa ju platí zamestnávateľ a nie Sociálna poisťovňa. Aj keď je v Personalistike voľba „karanténna PN“ vo verzii OLYMPU 21.71 sprístupnená, nemala by sa pri PN so začiatkom po 30. 11. 2021 označovať. Ak sa však stane, že voľbu označíte, je potrebné pred generovaním decembrových miezd túto voľbu odznačiť alebo mzdy generovať už na verzii 22.00, ktorá túto legislatívnu úpravu obsahuje. Po aktualizácii na verziu 22.00 sa v Personalistike voľba „Karanténna PN“ automaticky zneaktívni, akoby označená nebola. Mzda bude teda vygenerovaná správne, na prvé 3 dni nemoci bude potiahnutá zložka mzdy N01 – náhrada mzdy počas PN 25 % a od 4. do 10. dňa bude zložka mzdy N02 – náhrada mzdy počas PN 55 %. Ak však voľbu „karanténna PN“ označíte aj po 30. 11. 2021 a decembrové mzdy budete generovať na neaktuálnej verzii, výpočet miezd nebude správny. Preto voľbu „Karanténna PN“ pri PN so začiatkom 1. 12. 2021 a neskôr už neoznačujte.

Mzdové a daňové veličiny

Výška minimálnej mesačnej mzdy sa pre rok 2022 zvýši o 23 eur, na hodnotu 646 eur a hodinová mzda sa zvyšuje na 3,713 eur. Výška povinných príplatkov za prácu v sobotu, nedeľu, nočnú prácu a sťažený výkon práce je od roku 2021 stanovená pevnou čiastkou, a tak sa ani v roku 2022 nebude meniť. Toto však neplatí pri príplatku za prácu vo sviatok, nadčas a príplatku za neaktívnu pracovnú pohotovosť, ktoré sú stanovené ako % z priemerného zárobku zamestnanca. Zmena sa dotkla aj daňových veličín. Od januára 2022 bude suma mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane vo výške 381,61 eur. Zamestnanci, ktorí si uplatňujú daňový bonus na dieťa budú mať od januára zmenenú jeho výšku, a to nasledovne:

  • nad 15 rokov 23,57 eur (základná suma),
  • od 6 – 15 rokov 43,60 eur (základná suma * koeficient 1,85),
  • do 6 rokov 47,14 eur (2 * základná suma).

Všetky mzdové a daňové veličiny pre rok 2022 nájdete zapracované od verzie OLYMPU 22.00.

Zmena pri výpočte exekúcii

Novinka týkajúca sa exekúcii platí taktiež od 1. 1. 2022, avšak v istom prípade sa dotýka už decembrových miezd. V prípade, ak má zamestnanec exekúciu a v rámci organizácie je mzda splatná nasledujúci mesiac, tzn. že decembrové mzdy spracovávate v januári, zmena sa dotýka už decembrových miezd. Pred tým, ako začnete generovať decembrové mzdy, je potrebné mať nainštalovanú verziu OLYMPU 22.00. Ak máte mzdy splatné v bežný mesiac, výpočet exekúcii bude prvýkrát ovplyvnený touto zmenou až pri januárových mzdách. Bola upravená aj výška nepostihnuteľných súm a zmenila sa suma, nad ktorú sa zvyšok čistej mzdy zrazí bez obmedzenia na 3-násobok 140 % životného minima.

Nepeňažné plnenie 500 eur

Vo novej verzii OLYMPU nájdete aj novú zložku mzdy 614 – Nepeňažné plnenie – oslobodené. Predmetom dane, vymeriavacím základom na zdravotné a sociálne poistenie je len čiastka, ktorá presiahne sumu 500 eur ročne. Táto zložka mzdy je oslobodená od dane a odvodov v sume najviac 500 eur v úhrne za všetkých zamestnávateľov, ak na strane zamestnávateľa nie je uznaným daňovým výdavkom. Môže ísť o nepeňažné plnenie ako napríklad parkovanie na pozemku zamestnávateľa, teambuildingové akcie a pod.

Aktualizované dokumenty

Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb v roku 2022 sa nezmenilo, a tak je možné používať ho aj naďalej. Vo verzii 22.00 nájdete aj aktualizovaný Výkaz ZPS za rok 2021 či Potvrdenie o zdaniteľnej mzde za rok 2022. Pre blížiace sa ročné zúčtovanie dane sme aktualizovali dokument Žiadosť o vykonanie zúčtovania dane, dokument bude od verzie 22.00 navyše editovateľný, ak sa tlačí za jedného zamestnanca. Ak je v dokumente viac ľudí, editovateľný nie je.

Ostatné novinky

Novinkou vo verzii bude aj alikvotné prepočítavanie nároku na dovolenku pri Starostlivosti o dieťa u zamestnancov do 33 rokov.

Ako získate novú verziu?

Novú verziu získate s platným Balíkom služieb. Ak vám vypršala platnosť Balíka služieb, obnovte si ho už teraz, jednoducho cez svoj KROS účet.

Obnoviť Balík služieb

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty